Materiały Konferencyjne EBIB

Seria Materiały Konferencyjne EBIB redagowana jest przez Iwonę Sójkowską iwona.sojkowska@ebib.pl.


Głównym założeniem serii jest zgromadzenie na jednej platformie publikacji stanowiących pokłosie konferencji, seminariów itp. w jednym, wygodnym dla czytelnika miejscu.

Zachęcamy organizatorów konferencji do współpracy i publikowania materiałów konferencyjnych w ramach naszej serii, niezależnie od deponowania ich w repozytoriach czy bibliotekach cyfrowych.

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r.

ISBN: 978-83-63458-08-9

III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech

 

Organizatorzy konferencji

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Redakcja: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk
Korekta: Sylwia Wołek-Biernat, Milena Śliwińska

Sponsorzy

 

         

           

               

         

           Spis treści

Sesja I - Bibliograficzne bazy danych - wprowadzenie

Jan Kozłowski
PDF
1-8
Jadwiga Sadowska
PDF
1-11
Henryk Hollender
PDF
1-8

Sesja II - Krajowe bibliograficzne bazy danych - przegląd

Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk, Krzysztof Gmerek
PDF
1-11
Klaudia Grabowska
PDF
1
Urszula Cieraszewska
PDF
1-12
Katarzyna Bikowska
PDF
1-10
Inga B. Kuźma, Małgorzata Wilbik, Anna Deredas, Alicja Piotrowska
PDF
1-8
Dorota Wierzbicka-Próchniak, Danuta Szewczyk-Kłos
PDF
1-11
Wojciech Giermaziak, Dorota Ubysz, Jacek Głębocki
PDF
1-9
Karolina Jaworska, Beata Koper
PDF
1-8

Sesja III - Bibliograficzne bazy danych - perspektywy

Emanuel Kulczycki
PDF
1
Marek Niezgódka
PDF
1

Sesja IV - Rola baz w komunikacji naukowej

Aneta Drabek
PDF
1-12
Edyta Strzelczyk
PDF
1-19
Małgorzata Rychlik
PDF
1-11
Marzena Błaszczyńska, Michał Kozak, Cezary Mazurek, Marcin Szymczak, Marcin Werla
PDF
1-10

Sesja V - Czasopisma naukowe w Polsce - praktyki i standardy wydawnicze

Małgorzata Kowalska
PDF
1-15
Danuta Szyszka
PDF
1-6
Ewa A. Rozkosz
PDF
1
Natalia Pamuła-Cieślak
PDF
1-11