Aktualności

W najbliższym czasie ukażą się materiały z konferencji Konsorcjum BazTech "Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki".
Aktualności nie zostały opublikowane.