Gromadzenie, udostępnianie i wolna dystrybucja metadanych. BazHum — nowe podejście

Klaudia Grabowska

Abstrakt


Baza bibliograficzna BazHum rejestruje informacje o zawartości bibliograficznej czasopism z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych w pełnym zakresie od początkowych do ostatnich numerów (obecnie 270 czasopism, ponad 310 tys. rekordów). Dane charakteryzują się wysoką jakością, otwartością i interoperacyjnością. Wszystkie dane bibliograficzne dostępne są na wolnej licencji ODbL mogą być przetwarzane i umieszczane w innych bazach, w tym również w polskim systemie informacji o szkolnictwie wyższym POL-on, służacym m.in. do parametryzacji jednostek naukowych oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej. Ten potencjał został wykorzystany przez serwis bazhum.pl (uruchomiony w kwietniu 2013 r., dostępny na wolnej licencji GNU General Public License). Umożliwia on przeglądanie, przeszukiwanie oraz masowy eksport danych. Obok bazy bibliograficznej postępuje rozwój kolekcji pełnotekstowej (obecnie 21 tys. artykułów bieżących lub archiwalnych). Starsze teksty są opracowywane i digitalizowane na koszt projektu. Trwają rozmowy z wydawnictwami.


Słowa kluczowe


bazy bibliograficzne; bazy pełnotekstowe; czasopisma humanistyczne; bazy danych; otwarte licencje; licencjonowanie danych; BazHum; Muzeum Historii Polski; open access; digitalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


COHEN, D.J., FRISCH, M. i in. Interchange: the promise of digital history. Journal of American History [on-line]. 2008, 95(2) [Dostęp 11.07.2013], s. 452–491. Dostępny w World Wide Web: http://www.journalofamericanhistory.org/issues/952/interchange/index.html.

DERFERT-WOLF, L. Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. W: II seminarium z cyklu „Infobroker: wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji” [on-line]. Warszawa: CPI 2007 [Dostęp 11.07.2013], s. 99–129. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/8862/.

HOLLENDER, H. Biblioteki cyfrowe w Polsce i BWN: w poszukiwaniu drogi racjonalnego rozwoju. W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Konferencja Biblioteki Politechniki Łózkiej, Łódź, 23–25 czerwca 2004 r. [on-line]. Łódź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2004 [Dostęp 11.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/hollender.pdf‎.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. Warszawa: MNiSW, 2012 [Dostęp 08.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. Warszawa: MNiSW, 2012 [Dostęp 08.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl.

KOWALSKA, M. Zasoby czasopiś́miennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych — koegzystencja, konkurencja czy kooperacja? W: DERFERT-WOLF, L., SZCZEPAŃSKA, B. (red.) Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [on-line]. [Warszawa]: SBP, KWE, 2009 [Dostęp 11.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/kowalska.php.

OSIŃSKI, Z. Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski. W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne [on-line]. Kielce: Wydaw. Wyższej Szkoły Handlowej, 2012 [Dostęp 11.07. 2013], s. 452–461. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/17891/.

PRINKE, T. Fontes ex machina: komputerowa analiza źródeł historycznych. Poznań: Polska Akademia Nauk, 2000.

SADOWSKA, J. Polskie dziedzinowe bibliograficzne bazy danych w perspektywie lokalnej i globalnej. W: DERFERT-WOLF, L., SZCZEPAŃSKA, B. (red.) Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [on-line]. [Warszawa]: SBP, KWE, 2009 [Dostęp 11.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/sadowska.php.

SPIRO, L. This Is Why We Fight: Defining the Values of the Digital Humanities. W: GOLD, M.K. (red.) Debates in the Digital Humanities [on-line]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002 [Dostęp 11.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/13.

STĘPNIAK, J. Europa wobec wzrostu cen czasopism — warunki zjednoczenia. W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 23–25 czerwca 2004 r. [on-line]. Łódź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2004 [Dostęp 11.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/stepniak.pdf.

SZCZEPAŃSKI, M. Cyfrowa kolekcja czasopism humanistycznych (Bazhum). Przegląd Historyczny 2013, nr 1 (101), s. 101–106.

SZCZEPAŃSKI, M., CHMIELAK, T. BazHum. Baza zawartości czasopism humanistycznych. Dokonania i perspektywy. W: DERFERT-WOLF, L., SZCZEPAŃSKA, B. (red.) Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [on-line]. [Warszawa]: SBP, KWE, 2009 [Dostęp 11.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/szczepanski_chmielak.php.

WELLER, T. History in the digital age, London, New York: Routledge, 2012.

WILKOWSKI, M. Wprowadzenie do historii cyfrowej [on-line]. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2013 [Dostęp 11.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ngoteka.pl/handle/item/173.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk