Baza danych BazTech — współpraca z wydawcami czasopism i użytkownikami

Lidia Derfert-Wolf

Abstrakt


Celem referatu jest przedstawienie współpracy twórców bazy danych BazTech z wydawcami i redakcjami indeksowanych czasopism oraz autorami artykułów. Szczególną uwagę poświęcono kontaktom z wydawcami i redakcjami wynikającym z pozyskiwania przez Konsorcjum BazTech pełnych tekstów artykułów. Omówiono też problemy dodawania nowych czasopism do bazy, zwłaszcza w kontekście ich oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentowano nowe wymagania wobec bazy danych z punktu widzenia wydawców oraz użytkowników, z których coraz liczniejszą grupę stanowią autorzy publikacji oczekujący kompletności, aktualności i wysokiej jakości metadanych.
Słowa kluczowe


BazTech; bazy danych; bazy bibliograficzne; bazy cytowań; bazy pełnotekstowe; czasopisma naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BazTech. W: Wikipedia: wolna encyklopedia [on-line]. 22.04.2013 [Dostęp 31.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=BazTech&oldid=36239178.

DERFERT-WOLF, L. W kierunku bazy pełnotekstowej — inicjatywy BazTech. W: DERFERT-WOLF, L., SZCZEPAŃSKA, B. (red.) Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [on-line]. [Warszawa]: SBP, KWE, 2009 [Dostęp 31.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/derfert.php.

DERFERT-WOLF, L. Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BazTech. W: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników. Warszawa, 23–24 września 2002 r. [on-line]. 2002 [Dostęp 31.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/pw/referaty/LDerfert-Wolf.pdf.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. Warszawa: MNiSW, 2012 [Dostęp 31.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/19/82/19821/20120905_komunikat_w_spr_oceny_czasopism.pdf.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. Warszawa: MNiSW, 2012 [Dostęp 31.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20102/20120914_komunikat_ocena_czasopism.pdf.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. Warszawa: MNiSW, 2012 [Dostęp 31.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/24/03/24031/20130529_KOMUNIKAT_w_sprawie_kryteriow_i_trybu_oceny_czasopism_naukowych.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk