POL-index — Polska Baza Cytowań

Wojciech Fenrich, Aleksander Nowiński, Katarzyna Zamłyńska, Wojtek Sylwestrzak

Abstrakt


System POL-index to tworzona w Centrum Otwartej Nauki ICM UW polska baza cytowań. Potrzeba stworzenia narzędzia tego typu stanowiła jeden z wniosków z przeprowadzonej w roku 2012 ewaluacji czasopism naukowych z tzw. listy B, w szczególności tych publikujących artykuły z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. System, którego najważniejsze elementy czekają obecnie na wdrożenie, cechuje duża elastyczność w zakresie sposobów pozyskiwania danych. Ich docelowy przepływ w systemie opierać się będzie na współpracy z polskimi bazami bibliograficznymi, co pozwoli na minimalizację zaangażowania przedstawicieli czasopism w proces pozyskiwania danych. Dzięki systemowi POL-index możliwe będzie wyznaczenie Polskiego Współczynnika Wpływu, który stanie się elementem ewaluacji czasopism w roku 2014.

Słowa kluczowe


POL-index; POL-on; Centrum Otwartej Nauki; analiza cytowań; ocena czasopism naukowych; Polski Współczynnik Wpływu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. Załącznik: część B wykazu czasopism naukowych. W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. Warszawa: MNiSW, 2012 [Dostęp 20.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/.

WILKIN, J. Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce — podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy. Forum Akademickie [on-line]. 14.01.2013 [Dostęp 15.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2013/1/14/1315/ocena-parametryczna-czasopism-naukowych-w-polsce-podstawy-metodologiczne-znaczenie-praktyczne-trudnosci-realizacji-i-perspektywy/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk