Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych

Marcin Werla

Abstrakt


Udostępnienie bazy danych w Internecie to jeden z najlepszych sposobów na jej popularyzację. Takie działanie umożliwia dotarcie do potencjalnych użytkowników na całym świecie, jednak musi być zrealizowane w sposób przemyślany i dostosowany do zasad funkcjonowania globalnej sieci. Szczególnie ważne jest opublikowanie bazy w sposób przyjazny dla podstawowego narzędzia większości internautów, czyli dla wyszukiwarek internetowych. Dobrze udostępniona baza danych powinna pozwalać indeksować się przez popularne wyszukiwarki oraz podsuwać tym wyszukiwarkom najważniejsze dane poszczególnych rekordów. Ponadto ważne jest też zapewnienie funkcji pozwalających na łatwe ponowne użycie udostępnianych danych. Celem niniejszego referatu jest przegląd wybranych dobrych praktyk związanych z udostępnianiem baz danych.


Słowa kluczowe


bazy danych; udostępnianie on-line; multiwyszukiwarki; agregacja danych; wyszukiwarki WWW

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Użyteczność serwisu i analiza SEO – droga do sukcesu. W: Centrum Projektów Informatycznych [on-line]. [Dostęp 20.06.2013]. Dostępny w World Wide Web:

http://www.cpi.gov.pl/article,uzytecznosc_serwisu_i_analiza_seo___droga_do_sukcesu_,354.html.

Google Webmaster Tools [on-line]. [Dostęp 20.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.google.com/webmasters/tools.

KaRo [on-line]. [Dostęp 20.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://karo.umk.pl/Karo/.

Google Scholar [on-line]. [Dostęp 20.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk