System wspomagania wyboru recenzentów

Jarosław Protasiewicz

Abstrakt


Referat nie jest oryginalną pracą, lecz wyborem najciekawszych fragmentów z dwutomowej publikacji „Procedury recenzowania i doboru recenzentów”. Przedstawiony został szczegółowo problem heurystyk zniekształceń poznawczych i związanych z nimi błędów, które mogą wystąpić w procesie recenzowania. Stanowiły one podwaliny do przeprowadzonego w roku 2011 badania ankietowego wśród recenzentów i wnioskodawców, którzy brali udział w procesie przyznawania grantów za pomocą systemu OSF. W artykule zamieszczono podsumowanie wyników ankiety. Wyciągnięte wnioski oraz badania różnych systemów recenzowania skłoniły do zaproponowania polskiego systemu wspomagającego dobór recenzentów. W pracy zamieszczono skrócony opis koncepcji i funkcjonalności systemu informatycznego, który jest dostępny publicznie (http://sssr.opi.org.pl/[1]).


[1] Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn. 16.05.2013 r.


Słowa kluczowe


dobór recenzentów; systemy informatyczne; uczenie maszynowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baza wiedzy. W: Nauka Polska [on-line]. [Dostęp 08.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://nauka-polska.pl.

Elsevier Editorial System [on-line]. [Dostęp 08.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.elsevier.com/wps/find/authors.authors/EES-author.

FLACH, P.A. i in. Novel tools to streamline the conference review process: Experiences from SIGKDD’09. ACM SIGKDD Explorations Newsletter 2009, Vol. 11, nr 2, s. 63–67.

HEMLIN, S. Peer review agreement or peer review disagreement: Which is better? Journal of Psychology of Science and Technology 2009, Vol. 2, nr 1, s. 5–12.

LIS Laboratory of Intelligent Information Systems [on-line]. [Dostęp 16.05.2023]. Dostępny w World Wide Web: http://lis.opi.org.pl.

MACNAB, N., THOMAS, G. Quality in research and the significance of community assessment and peer review: education’s idiosyncrasy. International Journal of Research & Method in Education 2007, Vol. 30, nr 3, s. 339–352.

MAYO, N.E. i in. Peering at peer review revealed high degree of chance associated with funding of grant applications. Journal of Clinical Epidemiology 2006, Vol. 59, nr 8, s. 842–848.

MOED, H.F. The future of research evaluation rests with an intelligent combination of advanced metrics and transparent peer review. Science and Public Policy 2007, Vol. 34, nr 8, s. 575–583.

Obsługa Strumieni Finansowania [on-line]. [Dostęp 16.05.2023]. Dostępny w World Wide Web: http://osf.opi.org.pl.

PROTASIEWICZ, J. (red.) Procedury recenzowania i doboru recenzentów [on-line]. Tom. 1. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji — Instytut Badawczy, 2012 [Dostęp 16.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.opi.org.pl/Wydawnictwa/newsld/28/newsld/28.html.

PROTASIEWICZ, J. (red.) Procedury recenzowania i doboru recenzentów [on-line]. Tom 2. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji — Instytut Badawczy, 2012 [Dostęp 16.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.opi.org.pl/Wydawnictwa/newsld/28/newsld/28.html.

Raport „Projekt systemu” opracowany w ramach projektu „System wspomagania wyboru recenzentów”. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2011. Niepubl.

RODRIGUEZ, M.A., BOLLEN, J., VAN DE SOMPEL, H. The convergence of digital-libraries and the peer-review process. Journal of Information Science 2006, Vol. 32, nr 2, s. 149–159.

ScholarOne Manuscripts. The online manuscript submission and peer review process. W: ScholarOne [on-line]. [Dostęp 08.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://scholarone.com/media/manuscripts_fs.pdf.

Subprojekt „System wspomagania wyboru recenzentów”, zadanie 5.1 projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, w ramach priorytetu I, działanie 1.1., poddziałanie 1.1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

The OSF system [on-line]. [Dostęp 16.05.2023]. Dostępny w World Wide Web: http://osf.opi.org.pl

WENNERÅS, C., WOLD, A. Nepotism and sexism in peer review. Nature 1997, nr 387 (6631), s. 341–343.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk