Marketing społecznościowy czy społeczności - promocja bibliograficznej bazy danych BazTech

Katarzyna Bikowska

Abstrakt


Streszczenie: Marketing społecznościowy bazy danych to zjawisko nadal dość nowe w środowisku naukowym. Czy produkt jakim jest bibliograficzna baza danych BazTech potrzebuje budowania wokół siebie społeczności, więzi i stałej komunikacji? Autorka próbuje odpowiedzieć na te pytania oraz przedstawia działania promocyjne twórców bazy BazTech. Opisuje etapy realizacji programu promocji bazy m.in. za pomocą portalu społecznościowego Facebook (planowanie postów pod względem treści, formy i częstotliwości) oraz poprzez tradycyjne narzędzia promocji, tj. plakat czy inne formy grafiki. 

Abstract: Social marketing of the database is a fairly new phenomenon in the scientific community. Does the product, that is bibliographical BazTech database, need community building around itself, the bond and permanent communication? The author of the following article is trying to answer these questions, as well as describing promotional activies of the BazTech’s makers. She is also describing the stages of the base promotion programme’s implementation via social networking site Facebook (planning posts in terms of the plot, form and frequency) and through traditional promotion tools, i.e. poster or other graphic forms.


Słowa kluczowe


promocja; bazy bibliograficzne; BazTech; media społecznościowe; marketing; promotion; bibliographical databases; social media

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BazTech – baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych [online]. Facebook. [Dostęp 15.06.2017]. Dostępny w: https://www.facebook.com/bazabaztech/.

Česká Literární Bibliografie [online]. Facebook. [Dostęp 15.06.2017]. Dostępny w: https://www.facebook.com/ceskabibliografie.

DERFERT-WOLF, L., BUZDYGAN, D. Sposoby i skuteczność promocji bibliograficznej bazy danych BazTech. Biuletyn EBIB [online]. 2015, nr 8 (161). [Dostęp 15.06.2017]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/399.

FALLS J., DECKERS, E. Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę. Gliwice: Helion, 2013. ISBN 978-83-246-4838-3.

KRAKER, P. i in. The Vienna Principles: a vision for scholarly communication in the 21st century. Mitteilungen der VÖB 2016, Vol. 69, nr 3/4, s. 436–446. ISSN 1022-2588.

ŁOPACIŃSKA K. Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek 2014, nr 12, s. 2–6. ISSN 1231-7853.

Polska Bibliografia Prawnicza Instytut Nauk Prawnych PAN [online]. Facebook. [Dostęp 15.06.2017]. Dostępny w: https://www.facebook.com/Polska-Bibliografia-Prawnicza-Instytut-Nauk-Prawnych-PAN-587412184615652/.

SMICIKLAS, M. Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie. Gliwice: Helion, 2014. ISBN 978-83-246-8072-6.

STOPKA, T. Content marketing. Dotrzyj, zainteresuj, zatrzymaj – sztuka pozyskiwania klientów za pomocą treści. Warszawa: Poltext, 2017. ISBN 978-83-7561-663-7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk