Wykorzystanie diagramów COPE w zasadach etyki publikacyjnej czasopisma naukowego

Ewa A. Rozkosz

Abstrakt


Posiadanie polityki w zakresie etyki publikacyjnej jest obecnie jednym z wyznaczników jakości czasopisma naukowego. Transparentne udostępnianie zasad, jakimi kieruje się czasopismo, wskazuje autorom, jakie praktyki publikacyjne są akceptowane, a jakie nie. Informuje również o konsekwencjach różnego rodzaju nadużyć. Opis konsekwencji może mieć formę diagramów przedstawiających procedurę postępowania w przypadku wystąpienia i wykrycia określonego nadużycia, do której stosowania zobowiązuje się redakcja czasopisma. Wiele czasopism wykorzystuje diagramy utworzone i udostępnione na otwartych zasadach przez międzynarodową organizację Comittee on Publication Ethics (COPE). W 2016 r. zostały one przetłumaczone z języka angielskiego na polski. Celem wystąpienia jest przedstawienie diagramów COPE, jak również pokazanie w jaki sposób diagramy te wykorzystać mogą redakcje polskich czasopism naukowych.


Słowa kluczowe


strategia rozwoju czasopisma; jakość czasopisma; widoczność czasopisma; bazy indeksujące; strategy for journal development; journal quality; journal visibility; indexing databases; COPE

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk