Informacje dla autorów

Szanowni organizatorzy i autorzy,

jeśli jesteście zainteresowani opublikowaniem materiałow konferencyjnych, skontaktujcie się z redaktorem serii Iwoną Sójkowską (iwona.sojkowska@ebib.pl).

Zachęcamy do współpracy i publikowania w ramach naszej serii Materiały Konferencyjne EBIB, niezależnie od deponowania ich w repozytoriach czy bibliotekach cyfrowych.

Oferujemy przygotowanie redakcyjno-korektorskie oraz skład publikacji. Jesteśmy otwarci także na przyjęcie gotowych do opublikowania materiałów.

Wszelkie negocjacje dotyczące zakresu prac przygotowujących do opublikowania i związanych z tym kosztów prowadzone są w sposób elastyczny, z dostosowaniem do potrzeb i oczekiwań organizatorów konferencji.

Publikacje udostępnione są na wolnych licencjach, chyba że zamawiający wyrazi zastrzeżenia.