No 26 (2019)

I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź, 12-14 czerwca 2019 r.

ISBN 9788363458096

Organizatorzy

Biblioteka Politechniki ŁódzkiejBiblioteka Uniwersytecka w PoznaniuBiblioteka Uniwersytetu ŁódzkiegoCentrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi, Wyższe Szkoły Bankowe, Stowarzyszenie EBIB

Komitet organizacyjno-programowy

Przewodnicząca: Elżbieta Skubała – Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Członkowie: dr Małgorzata Dąbrowicz – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Lidia Derfert-Wolf – Stowarzyszenie EBIB, dr hab. Artur Jazdon – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Witold Kozakiewicz – Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Tomasz Piestrzyński – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, dr Iwona Sójkowska – Stowarzyszenie EBIB, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Bogumiła Urban – Wyższe Szkoły Bankowe

Opracowanie materiałów pokongresowych

Redakcja: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf; Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk; Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis

Sponsorzy I KBSW

Spis treści

Wprowadzenie

Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-3

Sesja I – Biblioteki uczelniane wobec nowej rzeczywistości w szkolnictwie wyższym

Aneta Drabek
PDF
1-10

Sesja II – Środowisko bibliotek i bibliotekarzy akademickich

Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-22
Sabina Cisek
PDF
1-8
Marzena Marcinek, Iwona Sójkowska
PDF
1-21

Sesja III – Biblioteczna infotopia. Koncepcje dostępu do metainformacji

Aleksander Radwański
PDF
1-10
Marek Nahotko
PDF
1-2
Agnieszka Wolańska
PDF
1-8

Sesja IV – Zarządzanie bibliotekami

Henryk Hollender
PDF
1-11
Edyta Strzelczyk
PDF
1-14
Hanna Grabowska
PDF
1-5
Paulina Milewska
PDF
1-8
Jacek Marek Radwan
PDF
1-16
Justyna Seiffert
PDF
1-5

Sesja V – Otwarta nauka, otwarty dostęp, otwarte dane

Leszek Szafrański
PDF
1-5
Anna Grygorowicz, Agnieszka Milewska, Natalia Wiśniewska
PDF
1-4
Dorota Wierzbicka-Próchniak, Danuta Szewczyk-Kłos
PDF
1-3
Agnieszka Goszczyńska
PDF
1-5

Sesja VI – Biblioteki w przyszłości i dla przyszłości

Magdalena Kokosińska
PDF
1-4

Wnioski pokonferencyjne

Renata Birska, Aldona Chlewicka-Mączyńska, Dorota Tkaczyk
PDF
1