No 24 (2013)

Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013

ISBN: 978-83-63458-06-5II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech

 

Organizatorzy konferencji


Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

Sponsorzy

Spis treści

Sesja I - Krajowe bibliograficzne bazy danych

Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk
PDF
1-11
Anna Osiewalska
PDF
1-17
Klaudia Grabowska
PDF
1-8
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-8
Katarzyna Zamłyńska
PDF
1-8
Danuta Szewczyk-Kłos
PDF
1-12
Izabela Swoboda, Anna Seweryn
PDF
1-22
Ewa Włostowska
PDF
1-4
Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak
PDF
1-11
Marzena Przybysz
PDF
1-7
Renata Wójcik
PDF
1-9
Aneta Drabek
PDF
1-9

Sesja II - Znaczenie bibliograficznych baz danych w rozwoju [otwartej] nauki

Dominika Czerniawska, Marek Niezgódka
PDF
1
Henryk Rybiński
PDF
1
Jolanta Przyłuska
PDF
1
Henryk Hollender
PDF
1-12

Sesja III - Bibliograficzne bazy danych a ocena czasopism naukowych

Krzysztof Szubski
PDF
1
Bartłomiej Siek
PDF
1-4
Aleksander Nowiński, Wojtek Sylwestrzak, Wojciech Fenrich
PDF
1-7
Jarosław Protasiewicz
PDF
1-14

Sesja IV - Bibliograficzne bazy danych jako źródło analiz bibliograficznych

Aneta Drabek
PDF
1-12
Maria Garczyńska
PDF
1-12
Wojciech Fenrich, Aleksander Nowiński, Katarzyna Zamłyńska, Wojtek Sylwestrzak
PDF
1-8

Sesja V - Promocja baz i bazy formą promocji

Marcin Werla
PDF
1-9
Marzena Marcinek
PDF
1-15
Dorota Buzdygan
PDF
1-10