Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Arianta i jej rola w upowszechnianiu informacji o polskich czasopismach Abstrakt   PDF
Aneta Drabek
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Baza danych BazTech — współpraca z wydawcami czasopism i użytkownikami Abstrakt   PDF
Lidia Derfert-Wolf
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Abstrakt   PDF
Danuta Szewczyk-Kłos
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 BazEkon — dziedzinowy indeks cytowań z własnym programem bibliometrycznym Abstrakt   PDF
Anna Osiewalska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Bibliografia zawartości czasopism we współczesnym świecie Abstrakt   PDF
Renata Wójcik
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Bibliograficzna baza danych — promocją czasopism, artykułów, autorów i instytucji Abstrakt   PDF
Dorota Buzdygan
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Bibliograficzne bazy danych dla bibliotekarzy, naukowców czy urzędników? Abstrakt   PDF
Jolanta Przyłuska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Bibliograficzne bazy danych w ocenie pracowników i jednostek szkół wyższych w Polsce Abstrakt   PDF
Maria Garczyńska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 CYTBIN — krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii Abstrakt   PDF
Izabela Swoboda, Anna Seweryn
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 DML-PL Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa Abstrakt   PDF
Katarzyna Zamłyńska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych Abstrakt   PDF
Aneta Drabek
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Abstrakt   PDF
Marcin Werla
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Gromadzenie, udostępnianie i wolna dystrybucja metadanych. BazHum — nowe podejście Abstrakt   PDF
Klaudia Grabowska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Nowe elementy w rozwoju bazy AGRO Abstrakt   PDF
Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 O wiecznej potrzebie kompletności i konsekwencji Abstrakt   PDF
Bartłomiej Siek
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Otwarta Nauka w Polsce : paradygmaty, obawy, perspektywy Abstrakt   PDF
Dominika Czerniawska, Marek Niezgódka
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 POL-index — Polska Baza Cytowań Abstrakt   PDF
Wojciech Fenrich, Aleksander Nowiński, Katarzyna Zamłyńska, Wojtek Sylwestrzak
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Polska Bibliografia Bibliologiczna Abstrakt   PDF
Marzena Przybysz
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Polska Bibliografia Lekarska A.D. 2013 Abstrakt   PDF
Ewa Włostowska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Polska Bibliografia Literacka – ujęcie realistyczne Abstrakt   PDF
Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Polska Bibliografia Naukowa Abstrakt   PDF
Aleksander Nowiński, Wojtek Sylwestrzak, Wojciech Fenrich
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT Abstrakt   PDF
Henryk Rybiński
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 System wspomagania wyboru recenzentów Abstrakt   PDF
Jarosław Protasiewicz
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych Abstrakt   PDF
Krzysztof Szubski
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Zasoby bibliograficzne jako narzędzie i model wiedzy Abstrakt   PDF
Henryk Hollender
 
1 - 25 z 26 elementów 1 2 > >>