Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Arianta i jej rola w upowszechnianiu informacji o polskich czasopismach Abstrakt   PDF
Aneta Drabek
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Baza danych BazTech — współpraca z wydawcami czasopism i użytkownikami Abstrakt   PDF
Lidia Derfert-Wolf
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Abstrakt   PDF
Danuta Szewczyk-Kłos
 
No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. Baza PEDAGOG – czy dziedzinowe bazy danych nadal są potrzebne użytkownikom informacji naukowej Abstrakt   PDF
Dorota Wierzbicka-Próchniak, Danuta Szewczyk-Kłos
 
No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. BazEkon – bogactwo wiedzy i możliwości Abstrakt   PDF
Urszula Cieraszewska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 BazEkon — dziedzinowy indeks cytowań z własnym programem bibliometrycznym Abstrakt   PDF
Anna Osiewalska
 
No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. BazHum w działaniu – badania użytkowników bazy czasopism Abstrakt   PDF
Klaudia Grabowska
 
No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. Bibliografia dla nauki a nauka na krawędzi. Co robimy? Abstrakt   PDF
Henryk Hollender
 
No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. Bibliografia dziedzinowa dzisiaj – znaczenie i przyszłość Abstrakt   PDF
Jadwiga Sadowska
 
No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. Bibliografia Etnografii Polskiej (BEP) jako narzędzie pomocne w informacji naukowej i dydaktyce Abstrakt   PDF
Inga B. Kuźma, Małgorzata Wilbik, Anna Deredas, Alicja Piotrowska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Bibliografia zawartości czasopism we współczesnym świecie Abstrakt   PDF
Renata Wójcik
 
No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. Bibliografia – gatunek z przyszłością czy gatunek zagrożony? Abstrakt   PDF
Jan Kozłowski
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Bibliograficzna baza danych — promocją czasopism, artykułów, autorów i instytucji Abstrakt   PDF
Dorota Buzdygan
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Bibliograficzne bazy danych dla bibliotekarzy, naukowców czy urzędników? Abstrakt   PDF
Jolanta Przyłuska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Bibliograficzne bazy danych w ocenie pracowników i jednostek szkół wyższych w Polsce Abstrakt   PDF
Maria Garczyńska
 
No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego Abstrakt   PDF
Danuta Szyszka
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 CYTBIN — krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii Abstrakt   PDF
Izabela Swoboda, Anna Seweryn
 
No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. Czasopisma open access w polskich bazach danych Abstrakt   PDF
Aneta Drabek
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 DML-PL Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa Abstrakt   PDF
Katarzyna Zamłyńska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych Abstrakt   PDF
Aneta Drabek
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Abstrakt   PDF
Marcin Werla
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Gromadzenie, udostępnianie i wolna dystrybucja metadanych. BazHum — nowe podejście Abstrakt   PDF
Klaudia Grabowska
 
No 25 (2017): Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. Marketing społecznościowy czy społeczności - promocja bibliograficznej bazy danych BazTech Abstrakt   PDF
Katarzyna Bikowska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Nowe elementy w rozwoju bazy AGRO Abstrakt   PDF
Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 O wiecznej potrzebie kompletności i konsekwencji Abstrakt   PDF
Bartłomiej Siek
 
1 - 25 z 47 elementów 1 2 > >>