Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Nowe elementy w rozwoju bazy AGRO Abstrakt  PDF
Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Bibliograficzna baza danych — promocją czasopism, artykułów, autorów i instytucji Abstrakt  PDF
Dorota Buzdygan
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Baza danych BazTech — współpraca z wydawcami czasopism i użytkownikami Abstrakt  PDF
Lidia Derfert-Wolf
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Gromadzenie, udostępnianie i wolna dystrybucja metadanych. BazHum — nowe podejście Abstrakt  PDF
Klaudia Grabowska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Polska Bibliografia Lekarska A.D. 2013 Abstrakt  PDF
Ewa Włostowska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Abstrakt  PDF
Danuta Szewczyk-Kłos
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 CYTBIN — krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii Abstrakt  PDF
Izabela Swoboda, Anna Seweryn
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 BazEkon — dziedzinowy indeks cytowań z własnym programem bibliometrycznym Abstrakt  PDF
Anna Osiewalska
 
No 24 (2013): Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych Abstrakt  PDF
Aneta Drabek
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.