Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

Platformy usług bibliotecznych

 
W numerze grudniowym zebraliśmy dla naszych czytelników artykuły o platformach różnego rodzaju usług bibliotecznych. Z jednej strony są to teksty fachowców zajmujących się nowoczesnymi platformami mającymi zastąpić zintegrowane systemy biblioteczne, a z drugiej teksty poświęcone platformom obsługującym procesy digitalizacji.  
Opublikowane: 2016-12-20 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

No 170 (2016): Platformy usług bibliotecznych

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Zuzanna Helis, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1

Artykuły

Jan Kozłowski
PDF
1-8
Dominik Mirosław Piotrowski, Barbara Kmiecikowska, Iwona Olińska
PDF
1-22
Ken Chad
PDF
1-10
Marshall Breeding
PDF
1-8
Urszula Małecka
PDF
1-9
Tomasz Parkoła, Karolina Bohdanowicz, Marcin Werla
PDF
1-23

Badania, teorie, opinie

Sławomir Sobczyk
PDF
1-17
Ewa Tomaszewska, Ewa Wawrzynkiewicz, Anna Gałecka
PDF
1-6
Anita Nowińska, Izabela Dobrowolska
PDF
1-14

Sprawozdania

Ewa Maria Valde-Nowak, Małgorzata Mrożek-Buksa
PDF
1-8