Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

Numer na święta

 
Jeszcze w tym roku udało się nam dopracować numer poświęcony danym badawczym. Przygotowaliśmy go specjalnie dla bibliotekarzy akademickich, którzy na co dzień mają do czynienia z takimi danymi. Mamy nadzieję, że to pozwoli nam wszystkim poszerzyć wiedzę w tym zakresie.  
Opublikowane: 2017-12-27
 
Więcej ogłoszeń...

No 177 (2017): Surowe dane badawcze

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska 
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Bożena Bednarek-Michalska

Spis treści

Felieton

Felieton przedświąteczny
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1

Artykuły

Carol Tenopir, Sanna Talja, Wolfram Horstmann, Elina Late, Dane Hughes, Danielle Pollock, Birgit Schmidt, Lynn Baird, Robert J. Sandusky, Suzie Allard
PDF
1-17
Anna Małgorzata Kamińska
PDF
1-13

Badania, teorie, opinie

Christian Ulrich Lauersen
PDF
1-6

Komunikaty

Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-4
RepOD – Repozytorium Otwartych Danych na Uniwersytecie Warszawskim
Marta Hoffman-Sommer
PDF
1-3

Sprawozdania

Biblioteka naukowa – czy jeszcze naukowa? Konferencja Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Edyta Strzelczyk
PDF
1-5

Recenzje

Omówienie raportu o eksploracji danych badawczych
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1-2