Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

„Biuletyn EBIB” o współpracy bibliotek z organizacjami pozarządowymi

 
Czytelnikom „Biuletynu EBIB” polecamy nowy numer, w którym autorzy – z bibliotek krajowych i zagranicznych – dzielą się doświadczeniami ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Proponujemy też ciekawy tekst o sposobach egzekwowania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Życzymy inspirującej  lektury!  
Opublikowane: 2018-06-19
 
Więcej ogłoszeń...

No 180 (2018): Organizacje pozarządowe a biblioteki

Redaktor numeru: Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Izabella Milewska-Warta
Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Felieton
Bożena Bednarek-Michalska
PDF
1

Artykuły

Tatiana Bryant, Jonathan O. Cain
PDF
1-4
Crystal Schimpf
PDF
1-6
Małgorzata Czapalska
PDF
1-4
Barbara Krywoszejew
PDF
1-5

Badania, teorie, opinie

Elżbieta Natalia Petrović
PDF
1-20

Sprawozdania

Maryna Mirosznyczenko, Ludmila Tepikina
PDF
1-5