Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.



Aktualności

 

Doświadczenia użytkowników bibliotek - nowy numer "Biuletynu EBIB"

 
Wciąż zbyt mało biblioteki poświęcają na badanie użytkownika i jego doświadczeń. Za mało wiemy, zbyt rzadko pytamy, a i użytkownik nie ma gdzie wyrazić swej opinii. Potrzeba badania doświadczeń użytkownika stopniowo jednak przebija się do świadomości bibliotekarzy. Będziemy mogli się o tym przekonać, czytając niniejszy numer „Biuletynu EBIB”, poświęcony właśnie temu zagadnieniu.  
Opublikowane: 2018-11-11
 
Więcej ogłoszeń...

No 182 (2018): Użytkownik biblioteki i jego doświadczenia

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf, Agnieszka Wolańska
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Milena Śliwińska, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Jego oczekiwania. Jego życzenia. Jego pragnienia. Jego świat. Felieton o użytkownikach
Lidia Derfert-Wolf, Agnieszka Wolańska
PDF
1-2

Artykuły

Grażyna Łaciak, Monika Szuman, Mariusz Wijas
PDF
1-13
Rashmi Sinha
PDF
1-5
Marcin Karwowski
PDF
1-13
Natalia Gromow
PDF
1-6
Emilia Brzozowska-Szczecina
PDF
1-5
Paulina Milewska
PDF
1-8

Sprawozdania

XXXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteki medyczne wobec współczesnych wyzwań: otwarta nauka – otwarta przestrzeń”
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-5
UXLibs IV Sheffield 6–7 czerwca 2018 r., czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o użytkowniku, ale boimy się zapytać
Agnieszka Wolańska
PDF
1-8