Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

W Biuletynie EBIB o ocenie i nagradzaniu pracowników bibliotek

 
Wydaliśmy właśnie nowy numer Biuletynu EBIB, tym razem na temat systemów ocen i nagradzania pracowników. Życzymy wielu inspiracji!  
Opublikowane: 2019-05-15
 
Więcej ogłoszeń...

No 185 (2019): Systemy oceny i nagradzania bibliotekarzy

Redaktor numeru: Maciej Dynkowski
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk
Tłumaczenie: Agnieszka Brachfogel

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Felieton
Maciej Dynkowski
1

Artykuły

Małgorzata Dąbrowicz
PDF
1-13
Aneta Stańczak-Gąsiewska
PDF
1-10
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1-9

Badania, teorie, opinie

Marta Urbaniec
PDF
1-5

Sprawozdania

“Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych” – sprawozdanie z Konferencji Naukowej
Aneta Marta Kowalska
PDF
1-8
Deskryptory Biblioteki Narodowej. Tytuły ujednolicone i serie - relacja ze szkolenia i wymiany doświadczeń
Michał Mirowski
PDF
1-8