Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

Biuletyn EBIB nr 188 - na nowo o ilościowych analizach bibliotecznych

 
Ukazał się nowy numer "Biuletynu EBIB (188)" zatytułowany: Statystyki i analizy biblioteczne – nowe metody i narzędzia. Znajdziecie w nim Państwo krytyczny tekst o formularzach GUS, artykuł o wykorzystaniu urządzeń mobilnych w monitorowaniu wykorzystania zasobów w czytelni oraz doniesienie z badań nieużytkowników biblioteki pedagogicznej. Ponadto analiza ilościowa bazy artykułów z czasopism CIOP-PIB oraz sprawozdanie z konferencji w Bibliotece Głównej AGH. Zachęcamy do lektury!  
Opublikowane: 2019-11-07
 
Więcej ogłoszeń...

No 188 (2019): Statystyki i analizy biblioteczne – nowe metody i narzędzia

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Katarzyna Kozak, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

Na nowo o ilościowych analizach bibliotecznych – felieton
Lidia Derfert-Wolf
PDF
1

Artykuły

Aleksander Radwański
PDF
1-6
Katarzyna Falow, Elżbieta Kraszewska
PDF
1-9
Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda
PDF
1-18

Badania, teorie, opinie

Aneta Stańczak-Gąsiewska
PDF
1-11

Sprawozdania

„Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego” – sprawozdanie z konferencji
Karolina Imiołek-Stachura, Justyna Stanek-Kapcia
PDF
1-8