Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym (nierecenzowanym) tworzonym przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo jest widoczne na liście DOAJ.Aktualności

 

Numer na święta

 
Jeszcze w tym roku udało się nam dopracować numer poświęcony danym badawczym. Przygotowaliśmy go specjalnie dla bibliotekarzy akademickich, którzy na co dzień mają do czynienia z takimi danymi. Mamy nadzieję, że to pozwoli nam wszystkim poszerzyć wiedzę w tym zakresie.  
Opublikowane: 2017-12-27
 
Więcej ogłoszeń...

No 178 (2018): Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych

Redaktor numeru: Milena Śliwińska, Justyna Zawada
Korekta: Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak, Beata Antczak-Sabala, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf

Spis treści

Felieton

#Felieton #Biblioteki #Bibliotekarze #MediaSpołecznościowe
Justyna Zawada, Milena Śliwińska
PDF
1

Artykuły

Aldona Zawałkiewicz
PDF
1-14
Bożena Boryczka
PDF
1-14
Honorata Wolna
PDF
1-7
Maria Miller-Jankowska, Iwona Moroń-Chmielarska, Agnieszka Nejman
PDF
1-8
Katarzyna Puksza, Ewa Witkowska
PDF
1-16
Beata Demby
PDF
1-15

Badania, teorie, opinie

Yimei Zhu, Kingsley Purdam
PDF
1-25
Elżbieta Golec-Nycz
PDF
1-7

Komunikaty

Magdalena Kot
PDF
1-5
Bezpłatne kursy online z zakresu TIK
Anna Marcol
PDF
1-2

Wywiady

W Instagramie […] mam dostęp do zasobów całego świata. Rozmowa z Dianą Chmiel
Diana Chmiel, Honorata Wolna
PDF
1-3

Recenzje

Andy Priestner (red.). User experience in libraries : yearbook 2017. Cambridge : UX in Libraries, 2017. ISBN: 978-1981635573
Agnieszka Wolańska
PDF
1-3