Redakcja

Redaktorzy prowadzący numery

Maciej Dynkowski, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wydział Nauk Pedagogicznych

Bożena Bednarek-Michalska, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Stowarzyszenie EBIB, Polska

Joanna Barbara Broniarczyk, Książnica Karkonoska, Stowarzyszenie EBIB, Polska

Iwona Sójkowska, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie EBIB, Polska

Lidia Derfert-Wolf, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie EBIB, Polska

Marzena Marcinek, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie EBIB, Polska

Bożena Emilia Grocholska, Stowarzyszenie EBIB. Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki WrocLawskiej, Polska

Dorota Lipińska, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie EBIB

Anna Filipowicz, Biuletyn EBIB, Polska

Ewa Aleksandra Rozkosz, Stowarzyszenie EBIB, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska


Katarzyna Anna Kozak, Stowarzyszenie EBIB, Polska

Dagmara Sawicka, Stowarzyszenie EBIB

Beata Antczak-Sabala, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu EBIB