Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999  roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 10 numerów rocznie. Zawiera bardzo wiele artykułów naukowych, które podlegają ocenie redaktorów.  Jego zasób jest planowany w formie numerów tematycznych przez bibliotekarzy, którzy nadsyłają swoje propozycje do redakcji. Struktura Biuletynu EBIB składa się z:

 • Artykułów głównych tematycznych,
 • Badań, teorii, wizji, opinii - artykułów niemieszczących się w temacie,
 • Komunikatów,
 • Sprawozdań,
 • Innych działów budowanych w miarę potrzeb.

Redakcję Biuletynu EBIB budują doświadczeni i wykształceni bibliotekarze pracujący w kilku zespołach: redaktorskim, technicznym, korekty oraz tłumaczeń. Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

Czasopismo nie jest recenzowane, ponieważ nie dało się to pogodzić z częstotliwością jego ukazywania. Każdy numer Biuletynu EBIB ma swojego redaktora prowadzącego, który odpowiada za kształt numeru,  jego jakość i komunikację z autorami.

Redaktorką naczelną jest Bożena Bednarek-Michalska bozena.michalska@nowyebib.info a sekretarzem naukowym dr Iwona Sójkowska iwona.sojkowska@nowyebib.info.

Siedziba redakcji: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń, tel.: 56 6114417. Wydawcą Biuletynu EBIB jest Stowarzyszenie EBIB. ISSN: 1507-7187.

ARCHIWUM numerów

 

Działy

Felieton

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Badania, teorie, opinie

teksty badawcze, teoretyczne i opiniotwórcze

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Komunikaty

W tym dziale przyjmujemy krótkie teksty powiadamiające o jakimś wydarzeniu, nowej idei, projekcie, imprezie.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Do tego działu przyjmowane są sprawozdania z konferencji, imprez, spotkań, wyjazdów i innych. Prosimy wszystkich autorów, by teksty z konferencji nie zawierały jedynie wyliczenia referatów, bo to każdy sobie przeczyta w programie, ale raczej refleksje i opinie z konferencji, analizę krytyczną wystąpień, ogólne indywidualne wrażenia, to wydaje się dla czytelników bardziej interesujące.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wywiady

W tym dziale publikujemy wywiady z ciekawymi ludźmi, którzy mogą wnieść nową wiedzę z zakresu informacji naukowej czy bibliotekoznawstwa.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Polemiki

Redaktorzy
 • Bożena Bednarek-Michalska
 • Iwona Sójkowska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Listy do redakcji

Redaktorzy
 • Beata Antczak-Sabala
 • Bożena Bednarek-Michalska
 • Joanna Broniarczyk
 • Lidia Derfert-Wolf
 • Anna Filipowicz
 • Bożena Grocholska
 • Katarzyna Kozak
 • Dorota Lipińska
 • Marzena Marcinek
 • Aleksander Radwański
 • Dagmara Sawicka
 • Milena Śliwińska
 • Iwona Sójkowska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Biuletyn EBIB nie jest czasopismem naukowym recenzowanym ze względu na częstotliwość ukazywania się numerów. Jest czasopismem fachowym poruszającym zagadnienia zawodowe związane z bibliotekarstwem, informacją naukową oraz technologiami informacyjnymi i podlega jedynie recenzji redaktorskiej.

 

Harmonogram publikacji

Biuletyn EBIB jest publikowany w cyklu nieregularnym. Publikujemy od 6 do 8 numerów rocznie. Są to numery tematyczne, dlatego zawsze należy sprawdzić, jaki jest temat przewodni danego numeru. Tematy przewodnie numerów nie oznaczają, że nie można publikować innych tekstów w danym numerze. W Biuletynie EBIB mamy dział Badania, teorie, opinie, który nie musi być tematycznie związany z numerem.

Plan numerów BIULETYNU EBIB na rok 2019

Numer

Miesiąc 2018

Tytuł

Redaktorzy

184

luty

Użytkownicy zagraniczni w bibliotekach

Iwona Sójkowska

185

kwiecień

Systemy oceny i nagradzania bibliotekarzy

Maciej Dynkowski

186

czerwiec

Rozmowy o bibliotece z kraju i ze świata

Beata Starosta, Agnieszka Wolańska

187

sierpień

Bibliotekarz systemowy – „czy leci z nami pilot”?

Joanna Broniarczyk, Aleksander Radwański

188

październik

Statystyki i analizy biblioteczne – nowe metody i narzędzia

Lidia Derfert-Wolf

189

grudzień

Wizje, trendy, perspektywy – czy to jeszcze biblioteka?

Marzena Marcinek, Beata Antczak-Sabala 

Polityka Open Access

To czasopismo daje natychmiastowy otwarty dostęp do wszystkich tekstów, jakie są w nim publikowane. Jest jednym z pierwszych polskich czasopism wydawanych w modelu open access od 1999 roku. Zawsze było na liście DOAJ.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów i nie płaci redaktorom za ich pracę. Wszystko oparte jest o wolontariat.

 

 

Numery archiwalne

Numery archiwalne:

6/2018(183)Współpraca bibliotek z naukowcami
5/2018(182)Użytkownik biblioteki i jego doświadczenia
4/2018(181)Zarządzanie bibliotekami – aspekty prawne
3/2018(180)Organizacje pozarządowe a biblioteki
2/2018(179)Dane bibliograficzne – jakość, trendy
1/2018(178)Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych
7/2017(177)Surowe dane badawcze
6/2017(176)Ewaluacja nauki w Polsce
5/2017(175)Małe biblioteki - liderzy zmian
4/2017(174)Współpraca bibliotek
3/2017(173)Biblioteki naukowe: oczekiwania naukowców a oferta bibliotek
2/2017(172)Archiwizacja internetu
1/2017(171)Systemy biblioteczne
8/2016(170)Platformy usług bibliotecznych
7/2016(169)Serwisy i kompetencje dziedzinowe w bibliotekach
6/2016(168)Biblioteki specjalistyczne - z jakimi problemami się spotykają, jak się zmieniły?
5/2016(167)Impresariat w bibliotece, czyli organizacja imprez i wydarzeń
4/2016(166)Bibliotekarz wobec własnej instytucji - wolność, lojalność czy podporządkowanie
3/2016(165)System Informacji o Nauce POL-on
2/2016(164)Czy w bibliotece można się nudzić?
1/2016(163)Prywatność w bibliotece
8/2015(162)IT w bibliotece
7/2015(161)Zagraniczne bazy danych w polskich bibliotekach - co się opłaca?
6/2015(160)Po co bibliotekom normalizacja?
5/2015(159)Czytelnictwo inaczej
4/2015(158)Polscy bibliotekarze w zagranicznych mediach
3/2015(157)Działać jak Olga Rok
s/2015(specjalny)Rozmowy o bibliotekach
2/2015(156)Programy i granty dla bibliotek – nowa perspektywa
1/2015(155)Elektroniczna przestrzeń kultury i bibliotek
9/2014(154)Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych
8/2014(153)Edukacja i rozwój osobisty bibliotekarzy
7/2014(152)Co łączy a co dzieli instytucje GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea)?
6/2014(151)Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego
5/2014(150)Biblioteka – miejsce integracji i partycypacji społecznej
4/2014(149)Wokół czasopism naukowych
3/2014(148)Bibliotekarze – artyści, literaci, podróżnicy i ...
2/2014(147)Nowoczesne projekty bibliotek akademickich
1/2014(146)Polskie zasoby otwarte – co mamy?
9/2013(145)Wykluczenie informacyjne
8/2013(144)Dorobek naukowców – narzędzia rejestracji i oceny
7/2013(143)Biblioteki szkolne
6/2013(142)Komunikacja w środowisku
5/2013(141)Komiksy w bibliotekach
4/2013(140)Biblioteki uczelni niepublicznych i ich problemy
3/2013(139)Akcje bibliotek
2/2013(138)Wyzwania prawne dla bibliotek
1/2013(137)Trendy, zmiany w bibliotekach
9/2012(136)Małe biblioteki w globalnej wiosce
8/2012(135)e-nauka — wyzwania dla bibliotek akademickich
7/2012(134)Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy — stagnacja czy kreacja?
6/2012(133)Nowe technologie w edytorstwie
5/2012(132)Niepełnosprawni w bibliotekach – usługi i oferta
4/2012(131)Biblioteki w literaturze i filmie
3/2012(130)Bibliometria w bibliotekach
2/2012(129)Koniec 2.0?
1/2012(128)Archiwizacja Internetu
9/2011(127)Wolontariat - drugi etat
8/2011(126)Finanse w kulturze
7/2011(125)Otwarta nauka i edukacja
6/2011(124)Magazyn studencki
5/2011(123)Innowacje w bibliotekach publicznych
4/2011(122)Czy młodzi na pewno nie czytają?
3/2011(121)Bagaż z powrotnej podróży
2/2011(120)Edukacja użytkowników informacji
1/2011(119)Serwisy i usługi informacyjne
9/2010(118)Książki i sztuka
8/2010(117)Kultura organizacyjna bibliotek
7/2010(116)Ewidencja i opracowanie zbiorów
6/2010(115)Nowy wymiar zabezpieczania zasobów
5/2010(114)Ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarzy
4/2010(113)Cyberkłopoty i pułapki sieci
3/2010(112)Moda, antymoda, design w bibliotekach – festiwal pięknych życzeń
2/2010(111)Biblioteki narodowe
1/2010(110)Bariery i informacja
9/2009(109)Biblioteka – partner w biznesie
8/2009(108)Finanse w bibliotece
7/2009(107)Digitalizacja w Polsce i Europie
6/2009(106)Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych
5/2009(105)Staże zagraniczne bibliotekarzy
4/2009(104)E-learning – doświadczenia polskich bibliotekarzy
3/2009(103)Architektura i wystrój wnętrz w bibliotekach
2/2009(102)Open source a biblioteki
1/2009(101)Wolna kultura i edukacja
9/2008(100)EBIB – czasopismo otwarte
8/2008(99)Mierniki oceny czasopism i naukowców
7/2008(98)Seniorzy w bibliotekach - projekty
6/2008(97)Alternatywnie o Open Access
5/2008(96)Wydawcy a biblioteki - problemy
4/2008(95)Aktywna prowincja
3/2008(94)Biblioteki bez papieru
2/2008(93)Księgarnie a biblioteki
1/2008(92)Kultura konwergencji - idzie nowe
10/2007(91)Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych
9/2007(90)E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie
8/2007(89)Selekcja zbiorów bibliotecznych
7/2007(88)Bogactwo sieci
6/2007(87)Młodzi piszą
5/2007(86)Współpraca zagraniczna bibliotek
4/2007(85)Technika i innowacje dla bibliotek
3/2007(84)Elektroniczne publikacje - nowe trendy i badania
2/2007(83)Kolory niemożności bariery w rozwoju bibliotekarstwa w Polsce
1/2007(82)Historyczne szpargały
11/2006(81)Stan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych w Internecie
10/2006(80)Kreowanie nowego modelu bibliotekarza
9/2006(79)Od Misia do Cogito czasopisma dla dzieci i młodzieży
8/2006(78)Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej
7/2006(77)Technologie informacyjne
6/2006(76)W drodze do biblioteki
5/2006(75)Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa
4/2006(74)Digitalizacja - kierunki działań Europy i Polski
3/2006(73)Open Access i inicjatywy pokrewne
2/2006(72)@your library
1/2006(71)Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości
9/2005(70)Fundusze UE w bibliotekach - przegląd projektów
8/2005(69)Informacja w ochronie zdrowia
7/2005(68)Dwa kroki do przodu
6/2005(67)Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy
5/2005(66)Filtrowanie, kontrola i ochrona sieci
4/2005(65)Bibliotekarze na językach
3/2005(64)Książka dla dzieci i młodzieży
2/2005(63)Dostęp do informacji
1/2005(62)Szkolenia dla użytkowników
10/2004(61)Regionalna współpraca bibliotek
9/2004(60)Biblioteki i sponsorzy
8/2004(59)Biblioteki a zagrożenia. Ochrona zasobów
7/2004(58)Jednoosobowe zarządzanie biblioteką
6/2004(57)Informacja w sieci
5/2004(56)Public relations w bibliotekach
4/2004(55)Alternatywnie i wesoło
3/2004(54)Czytelnictwo dzieci i młodzieży
2/2004(53)Biblioteki a prawo
1/2004(52)Niepełnosprawni w bibliotece
11/2003(51)Czytelnik czy klient?
10/2003(50)Mniejszości narodowe a biblioteki
9/2003(49)Internetowe systemy wymiany i przesyłania informacji
8/2003(48)Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek
7/2003(47)Społeczeństwo informacyjne - co i jak budujemy?
6/2003(46)Internet i copyright
5/2003(45)Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne
4/2003(44)Organizacje bibliotekarskie
3/2003(43)Dzieci, książka, biblioteka
2/2003(42)Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - projekty i strategie
1/2003(41)Biblioteki publiczne wielkich miast
11/2002(40)Informacja biznesowa
10/2002(39)Współczesna sztuka edytorska
9/2002(38)Użytkownicy systemów sieciowych
8/2002(37)Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy
7/2002(36)Konsorcja i współpraca bibliotek
6/2002(35)Biblioteki kościelne i teologiczne
5/2002(34)Licencje dla bibliotek
4/2002(33)Standardy i organizacja
3/2002(32)Reklama usług bibliotecznych
2/2002(31)Jakość w bibliotekarstwie cz. II. Konfrontacje praktyczne
1/2002(30)Jakość w bibliotekarstwie cz. I. Teorie - projekty - kształcenie
11/2001(29)Wykorzystanie bibliometrii w bibliotece
10/2001(28)Rynek książki
9/2001(27)Biblioteki pedagogiczne i szkolne
8/2001(26)Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia?
7/2001(25)Biblioteki polskie po wejściu do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia
6/2001(24)Zabezpieczenie i ochrona zbiorów
5/2001(23)Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej
4/2001(22)Architektura bibliotek
3/2001(21)Projekty menedżerskie dla bibliotek
2/2001(20)Polityka państwa a biblioteki
1/2001(19)Czasopisma elektroniczne
18/2000(18)Bibliotekarz dziedzinowy
17/2000(17)Prawo w bibliotekach
16/2000(16)Zarządzanie biblioteką
s2/2000(s2)Numer Specjalny 2. MTK Frankfurt
15/2000(15)Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne
s1/2000(s1)Numer Specjalny 1. Gromadzenie Zbiorów - Sztuka Integracji
14/2000(14)Elektroniczne dokumenty
13/2000(13)Granty dla bibliotek
12/2000(12)Numer jubileuszowy
11/2000(11)Biblioteki fachowe
10/2000(10)Systemy biblioteczne
9/2000(9)Biblioteki u progu XXI wieku
8/1999(8)Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe...
7/1999(7)Serwisy WWW
6/1999(6)Bazy biblioteczne
5/1999(5)Edukacja bibliotekarzy
4/1999(4)Multimedia
3/1999(3)Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek
2/1999(2)Internet w bibliotekach
1/1999(1)Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?

 

 

Wyszukiwanie w Biuletynie EBIB

Biuletyn EBIB mozna przeszukiwać przez indeksy nazwisk, tytułów, słów kluczowych.  Wyszukiwarka jest dostepna na stronach serwisu.