Historia czasopisma

Biuletyn EBIB był stworzony w 1998 roku przez wolontariuszy, od roku 2001 do 2010 działał pod auspicjami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich a od roku 2011 wydaje go Stowarzyszenie EBIB. Bibliotekarze pracują dla czasopisma jako wolontariusze. W roku wychodzi okolo 10 numerów w zależności od potrzeb czytelniczych.