Aktualności

Doświadczenia użytkowników bibliotek - nowy numer "Biuletynu EBIB"

 
Wciąż zbyt mało biblioteki poświęcają na badanie użytkownika i jego doświadczeń. Za mało wiemy, zbyt rzadko pytamy, a i użytkownik nie ma gdzie wyrazić swej opinii. Potrzeba badania doświadczeń użytkownika stopniowo jednak przebija się do świadomości bibliotekarzy. Będziemy mogli się o tym przekonać, czytając niniejszy numer „Biuletynu EBIB”, poświęcony właśnie temu zagadnieniu.  
Opublikowane: 2018-11-11
 

Nowy numer o aspektach prawnych w zarządzaniu bibliotekami

 
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Biuletynu EBIB". Poruszamy w nim wiele zagadnień prawnych, np. RODO, dozwolony użytek, zarządzanie ryzykiem, awansowanie bibliotekarzy.  
Opublikowane: 2018-09-01
 

„Biuletyn EBIB” o współpracy bibliotek z organizacjami pozarządowymi

 
Czytelnikom „Biuletynu EBIB” polecamy nowy numer, w którym autorzy – z bibliotek krajowych i zagranicznych – dzielą się doświadczeniami ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Proponujemy też ciekawy tekst o sposobach egzekwowania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Życzymy inspirującej  lektury!  
Opublikowane: 2018-06-19
 

Numer na święta

 
Jeszcze w tym roku udało się nam dopracować numer poświęcony danym badawczym. Przygotowaliśmy go specjalnie dla bibliotekarzy akademickich, którzy na co dzień mają do czynienia z takimi danymi. Mamy nadzieję, że to pozwoli nam wszystkim poszerzyć wiedzę w tym zakresie.  
Opublikowane: 2017-12-27
 

Nowy numer listopadowy o naukometri

 
Kolejny raz podejmujemy w „Biuletynie EBIB” tematykę ewaluacji nauki. Nasz numer ukazuje się tuż po ogłoszeniu wyników kategoryzacji jednostek  naukowych. Przyznane kategorie są wynikiem ewaluacji jednostek naukowych za lata 2013–2016. Samą ewaluację poprzedził proces gromadzenia i przekazywania danych do Systemu Informacji o Nauce, w który zaangażowane były biblioteki i centra informacji naukowej.  I o tych doświadczeniach można poczytać w Biuletynie, a także o otwartych cytowaniach i konferencji naukometrycznej w Chinach. Zapraszamy.  
Opublikowane: 2017-12-04
 

Nowy numer jesienny

 
Zapraszamy naszych czytelników do przejrzenia numeru o bibliotekach publicznych, które mają coś interesującego do pokaznia. Zachęcamy także do przeczytania  sprawozdań z konferencji IFLA, która w tym roku odbywała się we Wrocławiu.  
Opublikowane: 2017-11-09
 

Zapraszamy do zgłaszania tematów Biuletynu EBIB na rok 2018

 

Szanowni Państwo, rozpoczynamy zbieranie tematów dla zeszytów Biuletynu EBIB na rok 2018. Jak co roku liczymy na to, że czytelnicy naszego fachowego czasopisma podpowiedzą nam, o czym chcieliby poczytać. Tematy prosimy nadsyłać do końca października tego roku na adres lidia.derfert-wolf@ebib.pl.

Informujemy również, że od stycznia 2018 roku redaktorką naczelną Biuletynu EBIB będzie Lidia Derfert-Wolf.  Dotychczasowa redaktorka przechodzi na zasłużony odpoczynek.

 
Opublikowane: 2017-10-02
 

Dajemy Państwu numer o współpracy z naukowcami

 

Wakacyjny numer został przygotowany zgodnie z planem a w per­spektywie nowego roku akademickiego polecamy Pań­stwa uwadze artykuł nt. zdefiniowanych w literaturze polskiej i zagra­nicznej zachowań informacyjnych, dwa artykuły dotyczące zagadnień bibliometrycznych, przekład artykułu Prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (ALA) o przy­szłości bibliotek naukowych i ich znaczeniu w pracy naukowca oraz zaproszenie do udzia­łu w badaniach oczekiwań naukowców wobec biblioteki akademickiej.

Ale ponieważ są wakacje to zapraszamy Państwa także do udania się w podróż po bibliotekach w kraju i na świecie oraz do zabaw „okołobibliotecznych” – gier terenowych nawiązujących do dobrze znanych wszystkim z dzieciństwa podchodów.

 

 
Opublikowane: 2017-08-03
 

Dlaczego wracamy do archiwizacji Internetu?

 

W Biuletynie EBIB w maju wypuściliśmy dla Państwa numer zatytułowany "Archiwizacja internetu". Już kiedyś był podobny (numer 128), ale postanowiliśmy wrócić do tematu, ponieważ wydaje się bardzo ważny a niepokoi nas to, że w Polsce nadal nie ma instytucji państwowej, która zachowywałaby dla potomnych strony internetowe z domeny PL.

W numerze mamy kilka ciekawych tekstów polskich i zagranicznych autorów, bibliotekarzy, archiwistów, znawców wspólczesnych mediów oraz jest pogłębiona analiza trzech zagranicznych raportów dotyczących archiwizacji internetu przygotowana przez redaktorkę prowadzącą numer.

Zapraszamy do czytania.

 
Opublikowane: 2017-05-21 Więcej...
 

Platformy usług bibliotecznych

 
W numerze grudniowym zebraliśmy dla naszych czytelników artykuły o platformach różnego rodzaju usług bibliotecznych. Z jednej strony są to teksty fachowców zajmujących się nowoczesnymi platformami mającymi zastąpić zintegrowane systemy biblioteczne, a z drugiej teksty poświęcone platformom obsługującym procesy digitalizacji.  
Opublikowane: 2016-12-20 Więcej...
 

Poczytaj o serwisach dziedzinowych

 
Ukazał się nowy numer Biuletynu EBIB (już 169 numer) zatytułowany: Serwisy i kompetencje dziedzinowe w bibliotekach. Nasi autorzy piszą o kompetencjach w odniesieniu do bibliotekarzy dziedzinowych, którzy funkcjonują na uczelniach w mniej lub bardziej sformalizowanych strukturach a także o sieciowych serwisach dedykowanych różnym grupom użytkowników. Bardzo ciekawe przykłady znajdą Państwo w niniejszym numerze. Zachęcamy do lektury.  
Opublikowane: 2016-11-29
 

Poczytajmy o innych bibliotekach!

 

Mamy już nowy 168 numer zatytułowany: Biblioteki specjalistyczne - z jakimi problemami się spotykają, jak się zmieniły? Zachęcamy do jego czytania. Jest w nim wiele tekstów o bardzo różnych bibliotekach i ich funkcjonowaniu. Może Was zainspirują?

 
Opublikowane: 2016-10-22
 

O imprezach w bibliotece

 
Zachęcamy do lektury nowego numeru naszego czasopisma, szczególnie tych, którzy organizują imprezy w bibliotekach. W numerze opisano wiele ciekawych wydarzeń, które mogą nas zainspirować do działania.  
Opublikowane: 2016-09-16
 

Nowy wakacyjny numer

 
Proponujemy tym razem do przeczytania numer Biuletynu EBIB zatytułowany Bibliotekarz wobec własnej instytucji – wolność, lojalność czy podporządkowanie. Temat na tyle kontrowersyjny, że trudno było pozyskać autorów do niego. Zachęcamy także do przejrzenia pozatematycznych artykułów i wywiadu tym bardziej, że poruszają istotne dla naszego zawodu kwestie prawnicze i organizacyjne.  
Opublikowane: 2016-08-14
 

System Informacji o Nauce tematem przewodnim majowego Biuletynu EBIB

 
Ukazał się majowy numer 165 Biuletynu EBIB. Jest on dedykowany bibliotekarzom i innym pracownikom polskich jednostek naukowych, związanym z naukową sprawozdawczością. Pod hasłem sprawozdawczość kryje się obowiązek regularnego przesyłania danych o działalności badawczo-rozwojowej do modułów Systemu Informacji o Nauce. W najnowszym numerze znajdziecie m.in.: zasady sprawozdawczości, opis wybranych modułów systemu, a także doświadczenia pracowników dokumentacji i informacji, wspomagających jednostki naukowe w zebraniu i przesłaniu danych do systemu. Zapraszamy do lektury.  
Opublikowane: 2016-05-29
 

O czym poczytamy w kwietniu?

 
W kwietniu zaplanowaliśmy lżejszy numer Biuletynu EBIB o tym, co dzieje się w polskich bibliotekach i jak bibliotekarze starają się uatrakcyjniać wizyty w swoich instytucjach. Mamy zatem opisy szeregu różnorodnych działań, które daleko wychodzą poza wypożyczanie książek, pokazują, że jeśli bibliotekarze są ambitni, to  nikt w bibliotece nudził się nie będzie.  
Opublikowane: 2016-04-23
 

Prywatność - o czym to będzie?

 
Przygotowaliśmy dla naszych wiernych czytelników numer o prywatności w bibliotece, o ochronie danych osobowych, o tym jak biblioteki mogą wspierać czytelników w tym zakresie. Temat dość gorący, bo politycy nieustannie zmieniają prawo tak, że coraz częściej można ingerować w sferę naszej prywatności. Może warto poświęcić nieco czasu na ten aspekt naszego życia i poczytać teksty fachowców? My w każdym razie zachęcamy.
 
Opublikowane: 2016-02-24
 

Technologie w bibliotece

 
Ukazał się nowy numer Biuletynu EBIB o technologiach stosowanych w bibliotekach a obok tego tematu mamy także nowe badania prowadzone w BN o stanie komputeryzacji bibliotek i dwa artykuły związane ze stosowaniem prawa autorskiego. Zachęcamy do lektury.  
Opublikowane: 2016-01-26
 

Co nowego w grudniu?

 
Ukazał sie 161 numer Biuletynu EBIB, a w nim trzy artykuły o finansowych uwarunkowaniach i różnorodnych implikacjach korzystania (lub nie) z zagranicznych (oraz jednej polskiej) baz danych. Ponadto o zapotrzebowaniu na nowe, aczkolwiek zakorzenione w bibliotecznej tradycji, rozwiązanie w katalogach komputerowych oraz o tym, co wyróżnia bibliotekę jednego z uniwersytetów w belgijskim Leuven.

Serdecznie zapraszamy do lektury!
 
Opublikowane: 2015-12-20
 

Po co bibliotekom normalizacja?

 
Zapraszamy do lektury nowego numeru „Biuletynu EBIB”. Tematem wiodącym jest
normalizacja w bibliotekach czyli ujednolicanie i standaryzacja działalności w
różnych obszarach oraz stan prac nad opracowywaniem i tłumaczeniem norm w
zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Życzymy miłej lektury
zachęcając do przemyśleń nad standardami i ujednolicaniem
tego, co warto w bibliotekach normalizować.
 
Opublikowane: 2015-11-15
 

Czytelnictwo inaczej

 
Zapraszamy do lektury nowego numeru „Biuletynu EBIB”. Tematem przewodnim jest czytelnictwo i jego różnorodne odsłony. Artykuły opublikowane w numerze pokazują, że o czytelnictwie można mówić i pisać nie tylko w sposób życzeniowy – mamy więcej czytać, ale także zauważając jego przemiany i pozytywne aspekty tego, co mamy. Życzymy zaczytania!  
Opublikowane: 2015-10-07
 

Podrzuć nam pomysł!

 

Każdego roku we wrześniu, podtrzymując EBIB-ową tradycję, zapraszamy do współpracy z redakcją „Biuletynu EBIB” przy wyborze tematów na następny rok. W bibliotekarstwie obserwujemy coraz więcej zjawisk, pojawia się coraz więcej zagadnień, które nas interesują, dziwią, a nawet denerwują…

Spróbujmy wspólnie zastanowić się: o czym chcielibyśmy przeczytać, czego chcemy się dowiedzieć, czym chcielibyśmy podzielić się z innymi przygotowując własne artykuły.

Propozycje tematów można nadsyłać do Bożeny Bednarek-Michalskiej (bozena.michalska@ebib.pl), Iwony Sójkowskiej (iwona.sojkowska@ebib.pl) lub na adres redakcji (redakcja@ebib.pl) w terminie do 14.10.2015 r.

 
Opublikowane: 2015-09-16
 

Numer wakacyjny już gotowy

 
Biuletyn EBIB ukazał się już po raz 158. Tematem przewodnim numeru są Polscy bibliotekarze w zagranicznych mediach – artykułami zamieszczonymi w numerze mamy nadzieję zainspirować naszych autorów, tych obecnych i przyszłych, do szerszego zajęcia się problemem obecności polskiego bibliotekarstwa za granicą. Także od strony promocji. Mimo, że czas jeszcze wakacyjny, poruszane tematy kierują uwagę czytelnika ku nowym projektom, planom, zadaniom. Życzymy inspirującej lektury.  
Opublikowane: 2015-08-31
 

Czerwiec z Olgą Rok

 
Zapraszamy do lektury nowego numeru „Biuletynu EBIB”. Z uwagi na wydanie numeru specjalnego, regularny numer został nieco opóźniony. Temat przewodni tym razem brzmi „Działać jak Olga Rok” i nawiązuje do znanego polskiego konkursu skierowanego do bibliotekarek i związanego z przyznawaniem stypendium im. Olgi Rok. Jest zanurzony w zagadnieniach lokalności, społecznej aktywności oraz kulturotwórczej roli biblioteki publicznej, w szczególności biblioteki w małej miejscowości. Życzymy przyjemnej lektury.  
Opublikowane: 2015-06-16
 

Maj z niespodzianką

 
Niespodziewanie w maju zamiast planowanego numeru ukazał się numer specjalny, dodatkowy - będący pokłosiem konferencji, która odbywała się na Politechnice Łódzkiej.  
Opublikowane: 2015-05-29
 
1 - 25 z 38 elementów 1 2 > >>