„Biuletyn EBIB” o współpracy bibliotek z organizacjami pozarządowymi