Bibliotekarz systemowy bohaterem najnowszego "Biuletynu EBIB"