Jednoosobowa? biblioteka naukowa

Jadwiga
 Staromiejska

Abstrakt


Artykuł jest wynikiem doświadczenia zdobytego przez autorkę w okresie 30 lat samodzielnej pracy w bibliotece naukowej Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej. Trwająca od zawsze dyskusja nt. kondycji i przyszłości małych, „jednoosobowo prowadzonych” bibliotek oraz warunków pracy tzw. „samotnych” bibliotekarzy nabiera w dobie globalizacji szczególnego znaczenia. Do aspektu praktycznego dodać należy aspekt historyczny, etyczny i społeczny. W każdej decyzji należy brać pod uwagę nie tylko rachunek ekonomiczny, ale celowość i ciągłość działań oraz kumulację wartości dodanej. Małe biblioteki naukowe przetrwają dziejowe zawirowania, ponieważ tworzą je ludzie nauki, a one tym ludziom służą.

Słowa kluczowe


platformy informacyjne; projekt SYNAT; krajowa polityka informacyjna; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka Instytutu Mechaniki Budowli. Politechnika Krakowska [on-line]. [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://limba.wil.pk.edu.pl/~bibl4/L-4bib/index.php.

Izydor Stella-Sawicki. W: Nasza Politechnika. Z naszej historii [on-line]. [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: https://mail.pk.edu.pl/~naszapol/np40/sawicki.shtml.

Józef Szulc. W: Mostypolskie.pl [on-line]. [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mostypolskie.pl/jozef-szulc,190,.html.

Nieformalne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Bibliotek Jednoosobowych [on-line]. [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: https://groups.google.com/forum/?hl=pl&fromgroups#!forum/stowarzyszenie-bibliotekarzy- bibliotek-jednoosobowych.

Oddział Informacji Naukowej [B3]. W: Biblioteka. Politechnika Krakowska [on-line]. [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblos.pk.edu.pl/strukturaBPK_B3.

Roman Ciesielski. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [on-line]. [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Ciesielski_%28profesor%29.

SIESS, J. A. Bibliotekarstwo uczestniczące [on-line]. [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://forumakademickie.pl/fk/2009/02/bibliotekarstwo-uczestniczace/.

STAROMIEJSKA, J. Biblioteka Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej – ograniczenia, wyzwania, rozwiązania, projekty. W: KOCÓJOWA M. (red.) Biblioteki i ich klienci, między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się [on-line]. [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://limba.wil.pk.edu.pl/~bibl4/pdf/002396.pdf.

STAROMIEJSKA, J. Co bibliotekarz ma w bibliotece. Biuletyn EBIB [on-line] 2004, nr 7(58). [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/staromiejska.php.STAROMIEJSKA, J. Mniejsza biblioteka – mniejszy problem? O selekcji w bibliotece instytutowej słów kilka. Biuletyn EBIB [on-line] 2007, nr 8(89). [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/89/a.php?staromiejska.

System biblioteczny [on-line]. [Dostęp 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://limba.wil.pk.edu.pl/~bibl4/mezon-lib/search_simple.php.