Współpraca w środowisku wiejskim — biblioteki wiejskie jako centra cyfrowego świata XXI wieku

Kieran Hixon

Abstrakt


Autor przedstawia przykłady amerykańskich rozwiązań w zakresie wspierania cyfryzacji bibliotek wiejskich. Na przykładzie stanu Kolorado prezentuje możliwości pomocy publicznej w walce z wykluczeniem cyfrowym na wsi.

Słowa kluczowe


biblioteki wiejskie; wykluczenie cyfrowe; pomoc publiczna; cyfryzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Exploring the digital nation: computer and Internet use at home [on-line]. U.S. Department of Commerce, November 2011 [Dostęp 25.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/exploring_the_digital_nation_computer_and_inte rnet_use_at_home_11092011.pdf.

FLATLEY, R., WYMAN, A. Changes in rural libraries and librarianship: a comparative survey. Public Library Quarterly 2009, nr 1 (28), s. 24–39.

http://learnlink.aed.org/Publications/Sourcebook/chapter1/CLC_modelofuse.pdf.

KELLY, M. COSLA survey shows 39 percent of public libraries do not offer downloadable media services. The Digital Shift [on-line]. 2011, December 7 [Dostęp 25.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.thedigitalshift.com/2011/12/ebooks/cosla-survey-shows-39- percent-of-public-libraries-do-not-offer-downloadable-media-services/.

LARUE, J. Douglas County Libraries - the digital branch [on-line]. 2012, January 25 [Dostęp 25.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://jaslarue.blogspot.com/2012/01/douglas- county-libraries-digital-branch.html.

LAWSON, C., rozmowa z autorem, Feb. 15, 2012.

O’GRADY, S. rozmowa z autorem. Feb. 16, 2012.

PEREZ, R. Broad access. W: Tableau Software [on-line]. 2011, February 7 [Dostęp 25.11.2012]. Dostępny w World Wide Web:

http://www.tableausoftware.com/about/blog/2011/02/broadband-access.

REIMER, L., rozmowa z autorem, Feb. 14 2012.

SCHAAL, V., rozmowa z autorem. Feb. 14, 2012.

Welcome to AspenCat [on-line]. [Dostęp 25.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://aspencat.info.