2500 km od domu — sprawozdanie z miesięcznej praktyki w Stavropolu

Olga
 Schabowicz

Słowa kluczowe


praktyki zawodowe; program Erasmus; Północno-Kaukaski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Stavropolu; wymiana międzynarodowa bibliotek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Северо-Кавказский федеральный университет [on-line]. [Dostęp 10.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ncstu.ru/.

Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ [on-line]. [Dostęp 10.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nilc.ru/.

Ассоциация региональных библиотечных консорциумов [on-line]. [Dostęp 10.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://arbicon.ru/.