Biblioteka publiczna w szkole. Czy to dobry pomysł?

Renata Kosak

Abstrakt


Autorka przedstawia zasady funkcjonowania filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu zlokalizowanych na terenie szkół oraz sposób realizowania przez nie zadań biblioteki szkolnej. Przytacza przykłady działań podejmowanych wspólnie ze szkołą i projektów MBP upowszechniających czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.


Słowa kluczowe


Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu; biblioteki publiczne; szkoły; upowszechnianie czytelnictwa; kampanie czytelnicze

Pełny tekst:

PDF