Biblioteka szkolna w dokumentach międzynarodowych

Bogumiła Staniów

Abstrakt


Artykuł wskazuje najważniejsze dokumenty międzynarodowe programujące pracę bi­bliotek szkolnych w wymiarze międzynarodowym. Są to dokumenty IFLA i IASL, które dostosowuje się w poszczególnych krajach do bieżących warunków i potrzeb. Akcentują one konieczność prowadzenia bibliotek w placówkach oświatowych na jak najwyższym poziomie, gdyż ma to bezpośredni wpływ na kształtowanie kultury czytelniczej i informacyjnej uczniów — przyszłych obywateli. Szczególnie mocno podkreślaną korzyścią z prowadzenia bibliotek szkolnych jest wpływ, jaki wywierają one na podniesie­nie osiągnięć edukacyjnych uczniów.


Słowa kluczowe


biblioteki szkolne; standardy jakościowe; jakość usług bibliotecznych; wytyczne IFLA; wytyczne IASL; wytyczne ENSIL;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Library for Every School! [on-line]. [Dostęp 19.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.iasl-online.org/.

Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO. Oprac. przez T. P. Sætre and G. Willars. Tłum. E. B. Zybert i M. Kisilowska. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. ISBN

-87629-97-9.IFLA/UNESCO Manifest Bibliotek Szkolnych. W: IFLA [on-line]. 22 April 2009 [Dostęp 19.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/polish.htm.

Standardy biblioteczne. Wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. ISBN 83-89316-18-8.

What is a school library? August 2012. International Guidelines. Report prepared by the Research Team, Research SIG, International Association of School Librarianship (IASL) [on-line]. [Dostęp 19.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.iasl-online.org/files/sig-....

CURRY, L.K., SCHWARZ, B. How Pennsylvania School Libraries Pay Off: Investments in Student Achievement and Academic Standards. W: ERIC [on-line]. [Dostęp 19.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/PwA9p3.

SMALL, R.V., SNYDER, J., PARKER, K. The Impact of New York's School Libraries on Student Achievement and Motivation: Phase I. W: ERIC [on-line]. [Dostęp 19.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eric.ed.gov/?q=SMALL+R.+V.%2C+....

SMALL, R.V., SNYDER, J. The Impact of New York's School Libraries on Student Achievement and Motivation: Phase II --In-Depth Study. W: ERIC [on-line]. [Dostęp 19.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/A1TZov.

SMALL, R.V., SHANAHAN, K.A., STASAK, M. The Impact of New York's School Libraries on Student Achievement and Motivation: Phase III. W: ERIC [on-line]. [Dostęp 19.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/xDB5QF.

HOVENDICK, F.B., CURRY, L.K., ZETH, L. School Librarians Continue to Help Students Achieve Standards: "The Third Colorado Study (2010)". A Closer Look. W: ERIC [on-line]. [Dostęp 19.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/3ExsYs i inne.

School Libraries Make a Difference to Student Achievement. W: IASL [on-line]. [Dostęp 19.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.iasl-online.org/advocacy/make-a-difference.html.