Jak to się zaczęło, czyli początki bibliotek szkół podstawowych we Wrocławiu w latach 1945–1955

Beata Emilia Łaszewska-Radwańska

Abstrakt


W artykule przedstawiono trudne początki funkcjonowania bibliotek szkolnych we Wrocławiu. Omówiono warunki lokalowe, źródła pochodzenia zbiorów i metody pracy z czytelnikiem.  Dokonano także próby oceny warunków społecznych i politycznych, jakimi musieli borykać się problemy pierwsi bibliotekarze

Słowa kluczowe


biblioteki szkolne we Wrocławiu; warunki lokalowe; czytelnictwo; metody pracy z czytelnikiem; bibliotekarstwo szkolne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Zespół akt: Zarząd Miejski. Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki, 1945–1950. Sygn. 215: Protokoły i sprawozdania Komisji i Podkomisji Oświaty, [1945–1949]. Sygn. 216: Protokoły i sprawozdania Komisji i Podkomisji Oświaty, [1946–1947]. Sygn. 227: Protokoły i sprawozdania z kontroli szkół, [1946–1950]. Sygn. 263: Sprawozdania statystyczne bibliotek, [1947–1948]. Zespół akt: Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu, 1945–1952. Sygn. 3: Okólniki i rozporządzenia Ministra Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego, [1945–1947]. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wydział XVII Kuratorium Okręgu Szkolnego. Sygn. XII: Sprawozdania z wizytacji szkół. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu 1949–1968.Sygn. 101: Dokumentacja Szkoły Ćwiczeń TPD – Wrocław ul. Kleczkowska, [1951–1952]. Sygn. 105: Plany pracy i protokoły SP TPD nr 43 ul. Kleczkowska 2, [1951–1952]. Sygn. 108: Dokumentacja SP TPD nr 54, [1951–1952].

Archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu: Zespół akt: Miejska Biblioteka Publiczna: Sygn. 19/5/6: Selekcja zbiorów w MBP we Wrocławiu, 1954 r. [Wykaz książek przekazanych MBP; zarezerwowanych na podstawie wykazu „N”].

PRISZTUK, T. Biblioteki szkół podstawowych Wrocławia w latach 1945–1957 na tle rozwoju bi­bliotekarstwa szkolnego. Wrocław 1983, s. 162. [Praca magisterska pisana pod kierunkiem dr J. An­drzejewskiej].

KONOPKA, W. Przyczynek do dziejów szkolnictwa polskiego we Wrocławiu. W: Trudne dni. Wro­cław: Ossolineum, 1961, t. 2.

P.O. Warszawski Związek Zawodowy opiekuje się szkołą nr 10 na Psim Polu. Słowo Polskie 1947, nr 15, s. 6.

SMOŁALSKI, A. Początki szkolnictwa podstawowego we Wrocławiu (1945–1960). Rocznik Wro­cławski 1965/66, t. 9/10.

WIECZERSKA, J. Zawsze jakieś jutro. Warszawa: Czytelnik, 1976.