Organizacja i funkcjonowanie bibliotek publiczno-szkolnych w badaniach Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej

Grażyna Lewandowicz-Nosal

Abstrakt


W artykule omówiono wyniki badań prowadzonych od ponad 30 lat w IKiCz BN doty­czących organizacji i funkcjonowania bibliotek publiczno-szkolnych. Były to badania: Barbary Białkow­skiej z 1986 r., Adama Ruska i Witolda Przybyszewskiego z 1993 r. oraz badania Barbary Budyńskiej z roku 1999. W zakończeniu artykułu zawarte zostało krótkie podsumowanie najnowszych badań bi­bliotek publiczno-szkolnych zrealizowanych w roku 2012. Ustalono w nich, że głównymi powodami po­łączeń są przede wszystkim względy ekonomiczne i lokalowe. Biblioteki publiczno-szkolne są placów­kami słabo dostępnymi dla czytelników spoza szkoły, o niskim wskaźniku zakupu nowości, niewielkiej liczbie czytelników, obsługującymi przede wszystkim środowisko szkolne.


Słowa kluczowe


biblioteki publiczne; biblioteki szkolne; biblioteki publiczno-szkolne; organizacja bibliotek; łączenie bibliotek; badania bibliotek; Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej; czy­telnictwo dzieci; czytelnictwo młodzieży

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIAŁKOWSKA, B. Wybrane zagadnienia organizacji i wyposażenia bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1992. (Seria Materiały Informacyjne IkiCz, ISSN 0137-2750, 24).

BUDYŃSKA, B., KRAJEWSKA, A.M. Biblioteki publiczno-szkolne. Biblioteki publiczne usytuowane w szkołach. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2002. (Materiały Informacyjne Instytutu Książki i Czytelnictwa, ISSN 0137-2750; 34).

BURAKOWSKI, J. Biblioteki publiczno-szkolne w województwie olsztyńskim. Bibliotekarz 1974, nr 1–2, s. 1–9.

LEWANDOWICZ, G. W bibliotece dla dzieci. Warszawa: Fundacja „Książka dla dziecka”, 1994, ISBN 83-900782-3-6.

NIEMCZYKOWA, A. O bibliotekach publiczno-szkolnych wypowiedź dyskusyj­na. Bibliotekarz 1975, nr 5–6, s. 98–101.

Podstawowe zasady działalności bibliotek publiczno-szkolnych w woj. olsztyń­skim. Bibliotekarz Olsztyński 1973, nr 3, s. 10–14

PRZYBYSZEWSKI, W., RUSEK, A. Na wirażu. Biblioteki publiczne wobec zmian ustroju i systemu administracji państwa. Warszawa: Biblioteka Narodo­wa, 1998, ISBN:9788370092306.

WOŁOSZ, J. Połączone biblioteki w powiecie wałbrzyskim. Bibliotekarz 1969, nr 1, s. 5–8.

WOŁOSZ, J. Poszukiwanie nowych dróg. Tygodnik Kulturalny 1969, nr 10, s. 3.