Zagadnienie określników formy w językach haseł przedmiotowych KABA i Biblioteki Narodowej

Małgorzata Serafin

Abstrakt


W artykule przedstawiono zagadnienie określników formy w języku haseł przedmiotowych KABA i języku haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Opisano funkcje określników formy w leksyce, strukturę ich haseł wzorcowych w słowniku, liczbę gramatyczną i części składowe. Przytoczono liczne przykłady ilustrujące podane informacje. Przeprowadzono analizę porównawczą zasad rządzących w obu językach.

 


Słowa kluczowe


określniki formy; język KABA; język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej; hasła wzorcowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GŁOWACKA, T. Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. ISBN 83-89316-09-9.

GŁOWACKA, T. (red.) Język haseł przedmiotowych KABA. Zasady tworzenia słownictwa. Warszawa: Wydaw. SBP, 2000. ISBN 83-87629-54-5.

GŁOWACKA, T. Kartoteka wzorcowa języka KABA. Stosowanie w katalogu przedmiotowym. Warszawa: Wydaw. SBP, 1997. ISBN 83-85778-77-2.

GŁOWACKA, T. Określniki w języku KABA. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2002, nr 1–2, s. 25–36. ISSN 0006-3940.

GŁOWACKA, T. Słownictwo języka KABA w zakresie literatury, teatru i filmu ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowane określniki. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2002, nr 1–2, s. 59–69. ISSN 0006-3940.

MAJCHROWSKA, B. Słownictwo nauki o języku, ze szczególnym uwzględnieniem określni­ków po językach w słowniki KABA. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2002, nr 1–2, s. 37–57. ISSN 0006-3940.

MIGDAŁEK, B. Określniki w języku KABA stosowane po tematach z zakresu chemii. W: Opra­cowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych, matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Język haseł przedmiotowych KABA. Teoria, praktyka, przyszłość. Kazimierz Dolny, 20–22 września 2006 roku [on-line]. [Warszawa] 2006. (EBIB Materiały konferencyjne nr 15). [Dostęp 04.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/mat­konf/kaba/migdalek.php.

RYGIEL, P. Określenie formy dokumentu w językach haseł przedmiotowych i rekordach biblio­graficznych formatu MARC 21. Przegląd Biblioteczny 2004, z. 3/4, s. 223–229.

SADOWSKA, J. Określniki w systemie języka haseł przedmiotowych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1983.

STĘPNIAKOWA, E., TRZCIŃSKA, J. Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodo­wej. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1997. ISBN 83-7009-006-0.