Felieton wstępny

Grażyna Lewandowicz-Nosal, Beata Łaszewska-Radwańska

Abstrakt


Biblioteki szkolne w Polsce stanowią nierozerwalną część szkoły. Zgromadzone w nich zbiory pomagają w realizacji procesu nauczania oraz służą uczniom do samo­kształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informa­cji.


Słowa kluczowe


biblioteki szkolne

Pełny tekst:

PDF