Polska Bibliografia Naukowa – fakty i oczekiwania

Ewa Aleksandra Rozkosz

Abstrakt


Artykuł ma na celu przedstawienie Polskiej Bibliografii Naukowej stanowiącej część systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on. Omawiany moduł ma stać się w przyszłości podstawowym źródłem informacji o dorobku naukowym pracowników polskich uczelni i instytutów naukowych. Autorka przygląda się narzędziu z perspektywy: indywidualnego autora oraz redaktora bibliografii instytucjonalnej. Poddaje ocenie jego funkcjonalność. Sprawdza, czy narzędzie pozwala na realizację podstawowych zadań bibliograficzno-bibliometrycznych stawianych pracownikom informacji naukowej.

 


Słowa kluczowe


analiza dorobku; bibliografia naukowa; dokumentowanie dorobku naukowego; POL-on; Polska Bibliografia Naukowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


FENRICH, W., NOWIŃSKI, A., SYLWESTRZAK, W. Źródła w jednym miejscu. Forum Akademickie [on-line]. 2012, nr 2 [Dostęp 10.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://forumakademickie.pl/fa/2012/02/zrodla-w-jednym-miejscu.

KLENCZON, W. Polska Bibliografia Naukowa: nowe szaty bibliografii? W: Porządek Rzeczy [on-line]. 9 listopada 2012 [Dostęp 10.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://porzadek-rzeczy.bn.org.pl/?p=1669.

KULCZYCKI, E. Polska Bibliografia Naukowa: dobry pomysł… W: Warsztat Badacza [on-line]. 4 grudnia 2012 [Dostęp 10.10.2013). Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/polska-bibliografia-naukowa-pomysl-dobry.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, ze zm.

Ustawa z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615.