II konferencja naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki”

Małgorzata Ewa Furgał

Abstrakt


Sprawozdanie z II konferencji naukowej Konsorcjum BazTech.

Słowa kluczowe


bazy bibliograficzne; promocja baz; ocena czasopism naukowych; bibliometria;

Pełny tekst:

PDF