Ocena dorobku uczelni w świetle realizacji Ankiety jednostki naukowej za lata 2009–2012

Anna Maria Komperda

Abstrakt


Od 18 lutego do 15 kwietnia 2013 r. na uczelniach polskich była prowadzona akcja przekazywania danych do Ankiety jednostki. Na jej podstawie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kategoryzację jednostek, która będzie miała wpływ na wysokość funduszy przyznawanych na funkcjonowanie szkół wyższych. Niniejszy artykuł podsumowuje realizację zadania dotyczącego przekazania danych o dorobku publikacyjnym Politechniki Wrocławskiej, z uwzględnieniem wielu wątpliwości, jakie nasuwały się w trakcie jego wykonywania. Jest także podsumowaniem praktycznej realizacji tego przedsięwzięcia i głosem w dyskusji w sprawie oceny polskich uczelni.

 


Słowa kluczowe


ocena jednostek akademickich; ocena parametryczna; dorobek naukowy; publikacje naukowe; KEJN; POL-on; naukometria; analiza statystyczna; baza DONA; Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BACHMANN, K. Ukryta twarz rankingów szkół wyższych. Gazeta Wyborcza, 4.10.2013, s. 13.

KOMPERDA, A., MĄKA, B. DONA w Alephie cz. 1. W: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy [on-line]. [Dostęp 10.10.2013]. Dostępny w World Wice Web: http://www.youtube.com/watch?v=fYYs8AWrf30.

KOMPERDA, A., URBAŃCZYK, B., WRÓBEL, J. Kompleksowa platforma oceny dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej – projekt integracji bazy DONA-ALEPH z SCI, Listą Filadelfijską i innymi źródłami danych naukometrycznych. W: II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław, 18–19 czerwca 2009 [on-line]. [Dostęp 20.05.2011]. EBIB Materiały konferencyjne, nr 20. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat20/komperda.php.

KOMPERDA, A., URBAŃCZYK, B. Aleph w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej – nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego. W: Szarski, H., Dudziak, D. (red.). Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia; t. 10. III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Wrocław, 30.06–1.07. 2011 [on-line]. [Dostęp 20.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dbc.wroc.pl/publication/13731.

Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych [on-line]. [Dostęp 10.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-wynikach-kompleksowej-oceny-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych.html.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. 21 grudnia 2012 [Dostęp 10.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_31733.html.

POL-on. System Informacji o Szkolnictwie Wyższym [on-line]. [Dostęp 20.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://polon.nauka.gov.pl/system.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. poz. 877 [Dostęp 10.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/19/31/19319/poz._877.pdf.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r., poz. 191 [Dostęp 10.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=78FFEC25F5FC914C6FD0F45CC9688C4C?id=WDU20130000191&type=2.

WILKIN J. Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy. Forum Akademickie [on-line]. 2013, nr 1

[Dostęp 10.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2013/1/14/1315/ocena-parametryczna-czasopism-naukowych-w-polsce-podstawy-metodologiczne-znaczenie-praktyczne-trudnosci-realizacji-i-perspektywy/.

WOLEŃSKI, J. Uwagi o ewaluacji czasopism naukowych. Nauka 2013, nr 1, s. 55–68.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r., poz. 28 [Dostęp 10.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/bfc36c55d5e715bee562b6159d151322.pdf.