Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB – Kurs „Głęboki Internet i możliwości jego przeszukiwania”

Iwona Sójkowska

Abstrakt


Artykuł promuje Otwartą Platformę Edukacyjną EBIB, która tworzona jest dzięki wsparciu finansowemu, jakie w formie grantu otrzymało Stowarzyszenie EBIB. Wprowadza w zagadnienie e-learningu, wskazując zalety i wady kształcenia na odległość. Przedstawia jeden z trzech kursów dostępnych na platformie edukacyjnej — „Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania” oraz zachęca do korzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej przez EBIB.

 


Słowa kluczowe


Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB; e-learning; information literacy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CLARKE, A. E-learning nauka na odległość. Warszawa: Wydaw. Komun. i Łączn., 2007. ISBN 978-83-206-1615-6.

E-learning — nowe aspekty: materiały z II ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 14–15 września 2010 r. Warszawa: Wydaw. SBP, 2011. ISBN 978-83-614-6464-8.

PLEBAŃSKA, M. E-learning. Tajniki edukacji na odległość. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2011. ISBN 978-83-255-1920-9.

SÓJKOWSKA, I., GROCHOLSKA B., Elektroniczna Biblioteka EBIB — informacyjno-publikacyjny i edukacyjny portal bibliotekarzy. W: Materiali Patoi Miznarodnoi Naukovo-Prakticnoi Konferencii „Sucasni Problemi Dialnosti Biblioteki v Umovah Informaciinogo Suspilstva”. Lviv: Videv. Lviv. Politeh., 2013, s. 64–74.

SZABŁOWSKI, S. E-learning dla nauczycieli. Rzeszów: Wydaw. Oświat. FOSZE, 2009. ISBN 978-83-758-6012-2.

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do MkiDN opracowany przez B. Bednarek-Michalską i D. Sawicką. Sadurki: Stowarzyszenie EBIB, 2012. Na prawach rękopisu.

WOŹNIAK, J. E-learning w biznesie i edukacji. Warszawa: Wydaw. Akad. i Prof., 2009. ISBN 978-83-764-4031-6.