Wykluczenie cyfrowe zagrożeniem dla społeczeństwa informacyjnego

Małgorzata Kurowska

Abstrakt


W społeczeństwie informacyjnym, w którym obecnie żyjemy, fundamentem jest zdolność jednostki do posługiwania się nowoczesnymi narzędziami teleinformatycznymi oraz rozumienie przekazywanych za ich pomocą informacji. Artykuł dotyczy zróżnicowania w dostępie do nowych technologii. Autorka opisała problem wykluczenia cyfrowego pierwszego i drugiego stopnia oraz jego konsekwencje dla współczesnego człowieka.


Słowa kluczowe


Internet; kompetencje informacyjne; kompetencje informatyczne; nowe technologie; społeczeństwo informacyjne; użytkownicy Internetu; wykluczenie cyfrowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BATORSKI, D. Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Społeczeństwo informacyjne 2009, nr 3 (19), s. 223–249.

CZAPIŃSKI, J., PANEK, T. (red.). Diagnoza społeczna 2011: warunki i jakość życia Polaków. Raport [on-line]. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2011 [Dostęp 30.11.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf.

GOLKA, M. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa: PWN, 2008. ISBN 978-83-01-15663-3.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007–2011, Warszawa: GUS, 2012. ISSN 1898-7583.