10th Anniversary of the Berlin Declaration. 11. Berlińska Konferencja Open Access — sprawozdanie

Bożena Bednarek-Michalska

Abstrakt


Sprawozdanie z 11 rocznicowej konferencji open access w Berlinie.

Słowa kluczowe


open access; otwarty dostęp do nauki; otwarta nauka;

Pełny tekst:

PDF