Sprawozdanie z konferencji „Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich” w ramach XXVII FORUM SEKCJI BIBLIOTEK SZKÓŁ WYŻSZYCH SBP W KATOWICACH; Katowice, 24.04.2013 r.

Urszula Knop, Barbara Barańska-Malinowska

Abstrakt


Sprawozdanie - konferencja „Jedność w różnorodności.

Słowa kluczowe


zawód bibliotekarza, zarządzanie bibliotekami, współpraca bibliotek

Pełny tekst:

PDF