HathiTrust: słoń w bibliotece

Jeremy York

Abstrakt


Autor, który jest bibliotekarzem projektu HathiTrust, przedstawia początki i rozwój wielkiego konsorcyjnego przedsięwzięcia wielu bibliotek amerykańskich, które zdecydowały, że razem będą tworzyły jedno wielkie repozytorium zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych. Biblioteka pokazuje w wolnym dostępie ponad 10 mln obiektów cyfrowych. Autor bardzo mocno podkreśla korzyści, jakie czerpie się ze współdziałania przy takim pro-jekcie i opisuje przedsięwzięcia podjęte dla wzbogacania biblioteki.

Słowa kluczowe


digitalizacja; biblioteka cyfrowa; amerykańskie zbiory cyfrowe; projekt konsorcyjny

Pełny tekst:

PDF