SYNAT: dziesiątki dużych i małych pomysłów na informację naukową

Henryk Hollender

Abstrakt


Realizowany od 2010 r. projekt SYNAT powinien stworzyć nowe zręby krajowego systemu informacji naukowej. Autor dokonuje przeglądu tematyki SYNAT i stwierdza, że jest ona zdominowana przez monograficzne opracowania informatyczne. Nie jest jasna metodologia, dzięki której ten wysiłek mógłby wytworzyć synergię, niezbędną do zasadniczego zreformowania istniejących instytucji, procedur i funkcjonalności. Środowisko bibliotekarzy, mimo braku szczegółowych informacji o SYNAT i dużym zaangażowaniu w tradycyjnie oddolne i lokalne przedsięwzięcia modernizacyjne, jest skłonne pozytywnie postrzegać tę markę, a intelektualny dorobek badaczy realizujących zadania SYNAT stanowi zapowiedź, że przynajmniej niektóre rozwiązania będą nowatorskie i znacząco wzmocnią wpływ informacji naukowej na efektywność badań naukowych w Polsce.

Słowa kluczowe


platformy informacyjne; projekt SYNAT; krajowa polityka informacyjna; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Pełny tekst:

PDF