Chmury, chmury, chmury…

Aleksander Radwański

Abstrakt


Artykuł opisuje ewolucję wirtualizacji infrastruktury informatycznej od prostej kolokacji poprzez IaaS, PaaS, aż po SaaS utożsamiany z „chmurą”. Termin „chmura” obejmuje także metodę rozproszonego przechowywania danych, jak też neuronowe mechanizmy indeksacji i wyszukiwania. „Biblioteka w chmurze” może oznaczać zarówno przeniesienie całej infrastruktury bibliotecznej do Internetu, jak i intensywne wykorzystanie ogólnodostępnych serwisów internetowych w działalności bibliotecznej. Na koniec wskazano na ograniczenia stosowania „chmur” w polskim bibliotekarstwie.

Słowa kluczowe


cloud computing; chmura obliczeniowa; IaaS; PaaS; DaaS; SaaS; biblioteka w chmurze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


MITCHELL, Erik T. Cloud computing and your library. Journal of Web Librarianship [on-line], copy- right 2008, Taylor & Francis.(preprint). [Dostęp 15.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lib.jmu.edu/org/jwl/documents/web-tech-lib-4.1.doc.

GOLDNER, Matthew. Winds of Change: Libraries and Cloud Computing [on-line]. 2010 OCLC Online Computer Library Center, Inc. [Dostęp 15.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.oclc.org/multimedia/2011/files/IFLA-winds-of-change-paper.pdf.

TEREGOWDA, Pradeep, URGAONKAR, Bhutan, GILES, C. Lee. Cloud Computing: A Digital Librar- ies Perspective [on-line]. IEEE Cloud 2010 (preprint). [Dostęp 15.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://clgiles.ist.psu.edu/pubs/ICCC2010-cloud.pdf.

SANCHATI, Rupesh, KULKARNI, Gaurav. Cloud Computing in Digital and University Libraries. Global Journal of Computer Science and Technology [on-line], Volume 11 Issue 12 Version 1.0 July 2011. [Dostęp 15.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://globaljournals.org/GJCST_Volume11/6-Cloud-Computing-in-Digital-and-University.pdf. Online ISSN: 0975-4172 & Print ISSN: 0975-4350.

PADHY, Suresh Chandra, MAHAPATRA, RK. Cloud Computing: Academic Library in Orissa. VSRD Technical & Non-Technical Journal [on-line]. Vol. 3 (3), 2012, s. 124–130. [Dostęp 15.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.vsrdjournals.com/vsrd/Issue/2012_03_Mar/Web/5_Suresh_Chandra_Padhy_621_Research_Communication_Mar_2012.pdf. ISSN 0976-7967.

DORTMUND, Annette. Cloud computing for libraries [on-line]. Brussel / Bruxelles, INFORUM 2011. 19 May 2011 (slideshow). [Dostęp 15.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.abd- bvd.be/inforum/2011-DortmundCloudComputingLibraries.pdf.

GOLDNER, Matthew, PACE, Andrew. Libraries and Cloud Computing [on-line]. 2011. [Dostęp 15.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sla.org/PDFs/2011ContribPaperGoldnerPace.pdf.