Aktualna oferta zagranicznych książek elektronicznych a potrzeby bibliotek akademickich

Łukasz Bejnar, Danuta Dudziak

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę aktualnej oferty rynku książek elektronicznych w Polsce w stosunku do potrzeb bibliotek akademickich na przykładzie podręczników dla studiów angielskojęzycznych II stopnia organizowanych w ramach projektu: „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”.

Słowa kluczowe


biblioteka akademicka; e-book; studia angielskojęzyczne; Politechnika Wrocławska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BEJNAR, Ł. Czytelnik cyfrowy, czyli futurologów sen ziszczony. W: CZYREK, J., GÓRNA, B. (red.). Między hybrydą a cyfrą [on-line]. Wrocław: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich : Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, 2010, s. 29–35. [Dostęp 15.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dbc.wroc.pl/Content/5941/Miedzy_hybryda_a_cyfra.pdf.

Licencjonowane źródła elektroniczne w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2011). W: Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich : wydarzenia-komunikaty: lista zespołu StatEL [on-line]. 26.01.2012 [Dostęp 15.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/Aktualnosci/zasoby%20elektroniczne%20w%20Po lsce%20-%20wprowadzenie.pdf.

Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej. W: Politechnika Wrocławska: studia magisterskie II stopnia w języku angielskim [on-line]. [Dostęp 15.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.studia.pwr.wroc.pl/o_projekcie/.