Jak uczyć edytorstwa? Refleksje po I edycji studiów podyplomowych „Nowe technologie w edytorstwie”

Ewa Jabłońska-Stefanowicz

Abstrakt


W artykule przedstawiono prowadzone od dwóch lat na Uniwersytecie Wrocławskim studia podyplomowe „Nowe technologie w edytorstwie” z punktu widzenia ich organizatora. Przeanalizowano program studiów, rodzaje zajęć, zaprezentowano kadrę i uczestników I edycji — ich wstępne oczekiwania oraz ocenę końcową. Omówiono także narzędzia komunikowania się ze studentami: stronę internetową studiów, platformę e-learningową, profil na Facebooku.


Słowa kluczowe


edytorstwo; studia podyplomowe; kształcenie ustawiczne; LLL; ocena kształcenia; platforma e-learningowa; Facebook

Pełny tekst:

PDF