Studia podyplomowe „Nowe technologie w edytorstwie” w ocenie uczestników

Ewa Zagórska, Magdalena Zagrobelna

Abstrakt


W artykule scharakteryzowano nowy kierunek studiów podyplomowych „Nowe technologie w edytorstwie” realizowany w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego z punktu widzenia uczestników pierwszej edycji tych studiów oraz przedstawiono ich opinie.


Słowa kluczowe


współczesne edytorstwo; ocena kształcenia; podnoszenie kwalifikacji; rozwój zawodowy; badania ankietowe

Pełny tekst:

PDF