Self-publishing dla początkujących

Violetta Lachowska

Abstrakt


W artykule przedstawiono podstawowe informacje o samodzielnym publikowaniu (self- publishing), zaprezentowano wady i zalety zjawiska, przedstawiono serwisy i platformy self-publishingowe oraz scharakteryzowano rynek tego typu publikacji w Polsce. Opisano także zastosowanie zjawiska w nauce.


Słowa kluczowe


samopublikowanie; pisarze niezależni; druk na żądanie; vanity publishing; Open Access; e-book

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


KOWALCZYK, P. Czym jest self-publishing i dlaczego warto zadbać o jego rozwój? [on-line]. [Dostęp 02.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.passwordincorrect.com/2010/09/17/czym-jest- self-publishing-i-dlaczego-warto-zadbac-o-jego-rozwoj.

KRÓLIK, M. Pisarzu wydaj się sam [on-line]. [Dostęp 20.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://blogi.newsweek.pl/Tekst/popisztuka/585926,pisarzu-wydaj-sie-sam.html.

MIZERA, K. Self-publishing w świecie nauki [on-line]. [Dostęp 20.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://historiaimedia.org/2011/09/04/self-publishing-w-swiecie-nauki.

NOWAK, P. Samopublikowanie: stara metoda — nowy sens w dobie e-science. Biblioteka. Rocznik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 2009, nr 13.

Samopublikowanie. W: Wikipedia [on-line]. [Dostęp 30.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Samopublikowanie.

Self-publishing. W: Wikipedia [on-line]. [Dostęp 30.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Self-publishing. (Tł. wł.).

WÓJCIK, K. Self-publishing po polsku [on-line]. [Dostęp 30.07.2012]. Dostępny w World Wide Web:

http://rynekwydawniczy.pl/news/self-publishing-po-polsku.