Tekst dobrze uczesany

Hanna Kotowska

Abstrakt


W artykule przedstawiono problem jak rozpowszechnienie Internetu przyczyniło się do powstania ogromnej liczby tekstów, które są coraz częściej publikowane bez dbałości o zachowanie zasad edytorskich, a nawet poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i stylistycznej tekstu. Zaprezentowano subiektywne zestawienie głównych, prostych reguł, których przestrzeganie pozytywnie wpływa na łatwość czytania tekstu i poprawia jego odbiór, a które powinny być stosowane w wydawnictwach drukowanych i w tekstach publikowanych na stronach internetowych.


Słowa kluczowe


publikacje internetowe; publikowanie w sieci; współczesna typografia; skład tekstu; estetyka druku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Best Practices of Combining of Typerfaces [on-line]. [Dostęp 7.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.smashingmagazine.com/2010/11/04/best-practices-of-combining-typefaces/.

CHWAŁOWSKI, R. Typografia typowej książki. Gliwice: Helion, 2002. ISBN: 8371975457 / 83-7197-545- 7.

HOCHULI, J. Detal w typografii. Kraków: Wydaw. d2d.pl, 2009. ISBN: 978-83-927308-2-8.

Netykieta [on-line]. [Dostęp 7.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta.

WOLAŃSKI, A. Edycja tekstów. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN 2008. ISBN: 978-83-01-15623-7.

Rzeczpospolita Polska. Urząd Komunikacji Elektronicznej. Rynek telekomunikacyjny w Polsce [on-line]. [Dostęp 7.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=7558&layout=2&page=t ext.