Promocja w wydawnictwie 2.0

Ewa Studzińska-Ferdynus

Abstrakt


Artykuł przedstawia wpływ Internetu na zmianę sposobu funkcjonowania współczesnych wydawnictw, które w celu zwiększenia efektywności działania muszą się promować, używając najnowszych narzędzi w komunikacji z czytelnikami. Wykorzystują w tym celu serwisy społecznościowe, pocztę elektroniczną, strony WWW, blogi. Podkreślona została rola interaktywnych mediów, które w połączeniu z wykorzystaniem grafiki, dźwięku i animacji stwarzają nowe możliwości promocji. Niski koszt przekazu w porównaniu z tradycyjnymi sposobami komunikacji znacznie zmniejsza koszty zawarcia transakcji, atworzenie mechanizmów lojalnościowych z klientami pozytywnie wpływa na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw.


Słowa kluczowe


marketing wydawniczy; rynek wydawniczy; reklama internetowa; księgarnie internetowe; konkurencyjność przedsiębiorstw

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gazeta.pl. Technologie [on-line]. [Dostęp 30.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://info.technologie.gazeta.pl/szukaj/technologie/facebook+megapanel.

MCLEOD, A. Marketing internetowy w praktyce. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli, 2008. ISBN 978-83- 7521-094-7.

SOWA, A. Autor 2.0. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli, 2010. ISBN 978-83-7701-144-7.

SZNAJDER, A. Sztuka promocji. Czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Warszawa: Business Press Ltd., 1993. ISBN 83-901169-0-1.

ŚLIWIŃSKA, K. Marketingowe instrumenty komunikowania się firmy z rynkiem. Kraków: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, 1998. ISBN 83-910034-3-4.

ŚLIWIŃSKA, K. Media interaktywne, a marketing [on-line]. [Dostęp 30.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://globaleconomy.pl/content/view/110/17/.