O tłumaczu kultury i tłumaczeniu komputerowym

Agnieszka Jaśkiewicz

Abstrakt


Aby dobrze przetłumaczyć książkę, niezbędna jest nie tylko znajomość języka obcego, lecz także świadomość tego, że dane dzieło powstało w określonym kontekście kulturowym. Tymczasem powstaje wiele programów komputerowych do tłumaczeń automatycznych, które docelowo mają wyeliminować człowieka z procesu tłumaczenia. Próbując przewidzieć konsekwencje dalszego rozwoju technologii, warto porównać kompetencje tłumacza z możliwościami komputera.


Słowa kluczowe


warsztat pracy tłumacza; tłumacz komputerowy; przekład; kompetencje kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LUTTRELL, C. Tłumaczenie komputerowe: obiektywne spojrzenie oraz podstawy obsługi. W: mLinqua.pl [on-line]. [Dostęp 08.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://mlingua.pl/articles,show,pol,105,1.

SZARY-MATYWIECKA, E. O czytaniu i przekładzie. W: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 9–28. ISBN 83-04-01412-2.

ŚWIĘCH, J. Przekłady i autokomentarze. W: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycz- nego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 45–66. ISBN 83-04-01412-2.