Biblioteki uczelni technicznych wspierające edukację osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym (analiza problematyki na bazie doświadczeń Biblioteki Głównej AGH)

Agnieszka Zych

Abstrakt


W artykule omówiono problemy związane z praktyczną działalnością ukierunkowaną na edukację włączającą osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym. Zagadnienie omówiono na przykładzie grup zależnych od rodzaju dysfunkcji. Podkreślono rolę i zadania bibliotek wspomagających działania uczelni technicznych w tym zakresie. Najszerzej omówiono działalność Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie dostarczania odpowiedniej literatury dla edukacji. Przedstawiono również współpracę z Biurem do spraw Osób Niepełnosprawnych AGH, jednostką uczelni koordynującą działania na rzecz osób niepełnosprawnych w AGH, oraz Pracownią Tyfloinformatyczną w Uczelnianym Centrum Informatycznym. Poruszono zagadnienia związane z przygotowaniem bibliotekarzy i innych pracowników uczelni do pełnienia funkcji pośredników między osobami niepełnosprawnymi a niezbędnymi źródłami i pomocami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Jako wynik rozważań wysunięto postulaty wskazujące na możliwe działania w zakresie edukacji włączającej w obrębie bibliotek uczelni technicznych.


Słowa kluczowe


niepełnosprawni; biblioteki uczelni technicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AGH przyjazna osobom niepełnosprawnym. W: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie [on-line]. [Dostęp 20.06.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.agh.edu.pl/pl/kandydaci/przydatne-informacje/informacje-dla-osob- niepelnosprawnych/agh-przyjazna-osobom-niepelnosprawnym.html.

BUTKIEWICZ, A. Ustawa o języku migowym wchodzi w życie! AGH jest na to przygotowana. Biuletyn AGH: Magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2012, nr 51, s. 29–30.

CZERWIŃSKA, M. Student niepełnosprawny jako użytkownik systemu biblioteczno- informacyjnego. W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005, s. 145–157.

Obsługa czytelników niepełnosprawnych. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1981.

STRUCK-PEREGOŃCZYK, M., ROZMUS, A. (red.) Między integracją a wykluczeniem: wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych. Rzeszów: Konsorcjum Akademickie, 2011.