Integracyjne działania edukacyjno-kulturalne Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych

Danuta Wójcik

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie wybranych form pracy edukacyjno-kulturalnej Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych, który funkcjonuje w strukturach Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. Podstawowe zbiory Ośrodka stanowią tzw. książki mówione na różnych nośnikach i książki czarno-drukowe z serii Duże Litery. Oprócz promowania książki i czytelnictwa w Ośrodku prowadzone są integracyjne działania edukacyjno-kulturalne wśród osób niepełnosprawnych z różnych środowisk miasta Zamość, regionu, a nawet kraju. Ośrodek współpracuje z instytucjami i ośrodkami skupiającymi osoby niepełnosprawne w różnym wieku. Podano tylko te formy działań, które najbardziej motywują osoby niepełnosprawne do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Stwarzają im możliwości rozwijania zdolności i umiejętności twórczych, a tym samym przeciwdziałają społecznemu wykluczeniu. Przykładami takich działań są: konkursy, spotkania, realizacja projektów ministerialnych, występy artystyczne, literacko-plastyczne zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.


Słowa kluczowe


niepełnosprawni; biblioteka; Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu; integracja osób niepełnosprawnych; kultura; edukacja

Pełny tekst:

PDF