Historia Małopolskiego Studia Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Michał Tomasz Jankowski

Abstrakt


Komunikat poświęcony jest historii powstania Małopolskiego Studia Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Omawia narodziny pomysłu, kształtowanie i budowanie początków kolekcji, a także działalność popularyzatorską oraz animującą lokalną społeczność. W tekście poruszone zostały także zagadnienia roli, jaką odegrały krakowskie i ogólnopolskie środowiska sympatyków komiksu w stworzeniu MSK. Omówiono także zbiory oraz pierwotną i obecną lokalizację kolekcji, a także bieżącą działalność.


Słowa kluczowe


komiksy; Małopolskie Studio Komiksu WBP; Kraków; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie; Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe; Krakowski Klub Komiksu

Pełny tekst:

PDF